Ambulant Centrum Gouda
Locaties

Ambulant Centrum Gouda

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Gouda

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Antwerpseweg 3
2803 PB Gouda
Plan route

 • Maandag 08:30-17:00
 • Dinsdag 08:30-17:00
 • Woensdag 08:30-17:00
 • Donderdag 08:30-17:00
 • Vrijdag 08:30-17:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Downloads

Ambulant Centrum Gouda biedt hulp aan cliënten met complexe problematiek die met politie en justitie in aanraking (dreigen te) komen. Hierbij richten wij ons op het voorkomen van recidive, afnemen van klachten en werken wij toe naar stabiliteit en herstel. Bij het Ambulant Centrum Gouda zitten GGZ Reclassering, FACT team en Materieel Juridische Dienstverlening samen in één gebouw.

Wat is onze visie?

Het Ambulant Centrum Gouda biedt zorg gericht op herstel aan mensen vanaf 18 jaar waarbij er een (dreigend) forensisch risico aanwezig is. Wij geloven dat iedereen recht heeft op goede zorg, in de kracht van mensen en in een nieuwe kans. In de behandeling worden de principes van de bemoeizorg (‘invoegen, meedeinen en ombuigen’) gebruikt. Hierin zijn het contact en de forensische kaders leidend.

Hoe bieden wij zorg?

Het team biedt ambulante zorg volgens de FACT methode. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste redenen voor verandering in het gedrag. Binnen de behandeling hebben we de volgende doelen:

 • Psychiatrische en/of verslavingsproblematiek behandelen;
 • Vermindering van recidive;
 • Terugval voorkomen;
 • Sociale relaties verbeteren en versterken;
 • Ondersteunen van de cliënt op alle leefgebieden;
 • De cliënt (weer) deel uit te laten maken van de maatschappij;
 • Begeleiden (of laten begeleiden) van de cliënt richting passende scholing en/of arbeid;
 • De cliënt te (laten) ondersteunen met wonen en financiën.

Wat is het behandelaanbod?

Om passende behandeling/begeleiding te geven, zijn alle teamleden onder andere getraind in: FACT werken, risicotaxatie en FARE, psychopathologie (verslaving en dubbele diagnose), herstelondersteunende zorg, motiverende gesprekvoering, kind-check voor professionals in de zorg, meldcode huiselijk geweld, suïcidepreventie (Pitstop suïcidaal gedrag) en generalistische module de-stigmatisering.

Daarnaast zijn er onder andere de volgende aanvullende expertises binnen het team: EMDR / Traumabehandeling, intervisie, Agressie Regulatie op Maat, zorg voor familie en familieparticipatie, licht verstandelijke beperking, “Weet wat je kan.”, Leefstijltraining +, Sterker dan de kick en Risicotaxatie zeden (SSA).

Huisartsen, collega ggz-instellingen, reclassering en wijkteams worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Wij zijn altijd bereikbaar voor overleg.

Fivoor Ambulant | Voor wie zijn wij er?