triangle
Nieuws / FPA Utrecht

Bericht in Telegraaf over FPA Utrecht

Op vrijdag 28 juni verscheen er een negatief artikel op Telegraaf.nl over FPA Utrecht (voorheen FPA Roosenburg). Een journalist van de Telegraaf heeft gesproken met een ex-patiënt van FPA Utrecht, die daar verbleef tot en met oktober 2018.

Bericht in Telegraaf over FPA Utrecht

De patiënt doet in het artikel diverse uitspraken over de kliniek. Veel van de situaties en voorbeelden die in het artikel worden geschetst zijn feitelijk onjuist. Sinds de moord op Anne Faber is er namelijk veel geïnvesteerd en verbeterd in de kliniek, juist ook op de gebieden waaraan in het artikel wordt gerefereerd. Dit is ook bevestigd door de inspecties.

Onze reactie op het bericht

Onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals. Zij behandelen patiënten met een psychische stoornis om ervoor te zorgen dat zij weer kunnen deelnemen aan de samenleving en de kans op recidive zo klein mogelijk te maken. In de kliniek wordt gewerkt met een moeilijke doelgroep, maar daar is de kliniek ook op ingericht. Er is beveiligde toegangscontrole en alle patiënten (zowel van open als gesloten afdelingen) kunnen alleen naar buiten als zij daar toestemming voor hebben en er een risico-inschatting is gemaakt. Wij controleren patiënten op het bezit en het gebruik van drugs en alcohol bij opname, bij reguliere tussentijdse controles en bij verdenking. We zetten hiervoor verschillende methoden in, waaronder wangslijmcontrole, urinecontroles en drugshonden. We fouilleren patiënten en bezoekers bij binnenkomst als we daar aanleiding voor zien.

De kliniek stond de afgelopen anderhalf jaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid en de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd. Zij hebben duidelijke verbeteringen geconstateerd op de thema’s uit het verbeterplan, namelijk een stabielere personele bezetting met meer vaste krachten, meer grip op de verslavingsproblematiek van patiënten en een veiliger werkklimaat.

Raadpleeg voor een uitgebreide reactie per onderwerp onze vragen en antwoorden naar aanleiding van het artikel.