Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Het domein MJD maakt elk jaar een jaarplan. Dit stellen we op aan de hand van het strategisch beleidsplan Fivoor, kaders die we mee krijgen van financiers en de Raad van Bestuur, ontwikkelingen in het veld, gesprekken met teams en onze ambities.

Fivoor heeft een strategisch beleidsplan, een jaarplan en een onderlegger op dit jaarplan. Deze documenten zijn door collega’s ook te vinden op het intranet, onder ‘Documenten’.

Cliënten

Rekening houdend met de psychiatrische-, verslavings- en forensische problematiek richten we onze psychosociale dienstverlening in op het bevorderen van de zelfredzaamheid en duurzame gedragsverandering op financieel gebied. We streven hierbij, samen met de cliënt, naar stabiliteit en kwaliteit van leven, zodat cliënten zich volledig kunnen richten op behandeling en herstel.

Het domein MJD werkt met de 5 leidende principes op basis waarvan elke medewerker zorg levert aan cliënten.

  1. Veiligheid bovenaan
  2. Professioneel en flexibel handelen conform de kernwaarden
  3. Wij versterken eigen kracht en maatschappelijke positie van onze cliënten
  4. Wij zijn gastvrij
  5. Eigenaarschap ligt bij de cliënt

Hierbij hebben we de ambitie om zo veel mogelijk maatwerk te leveren, maar daarbij oog te houden voor het maatschappelijk belang: het veilig maken en houden van de maatschappij.

Medewerkers

Om kwalitatief goede begeleiding aan cliënten te bieden worden medewerkers binnen het domein MJD ondersteunt in die zaken die voor hen belangrijk zijn. Dit gebeurd op verschillende gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld intercollegiale toetsmomenten waarin casuïstiek wordt besproken, worden er brainstormsessies en themadagen georganiseerd en heeft de afdeling MJD werkondersteuners die je met alles in je werk kunnen ondersteunen. Binnen het domein MJD vinden we het belangrijk dat de professional voldoende regelruimte ervaart in zijn werk en kan beschikken over de benodigde middelen, kennis en deskundigheid. Het hebben van een positief werk- en leerklimaat is hiervoor essentieel en is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen het domein. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in leren en ontwikkelen van elke medewerker. We vinden het belangrijk dat onze collega’s goed kunnen omgaan met de complexiteit en grote verscheidenheid aan problematiek van onze cliënten. Dat ze vaardig zijn in het omgaan met ontwrichtend gedrag van cliënten rekening houdend met de achterliggende problematiek.

Goed werkgeverschap

Fivoor vindt het belangrijk om opvang te bieden aan medewerkers na een incident of stressvolle gebeurtenis. Naast dat er speciale casusbesprekingen worden gehouden hierover (TZAS), is er een Bedrijfsopvangteam (BOT). Het BOT heeft als doel  medewerkers nazorg te bieden bij een incident of vervelende situatie. Zodat je even kan praten over het incident met een collega die niet in je eigen team zit en je toch direct begrijpt. Of om samen met een BOT-medewerker te kijken waar je behoefte aan hebt.