Wat doen we?
Terug naar het overzicht

Wat doen we?

Gelezen
Copy triangle

Het domein MJD biedt advies en begeleiding aan cliënten met financiële zorgen. Door deze problemen weg te nemen krijgt de cliënt ruimte om succesvol deel te nemen aan zijn behandeling. MJD levert een belangrijke bijdrage aan een meestal veelomvattender hulpaanbod, waarin diverse maatschappelijke en forensische partners samenwerken.

Als Materieel Juridisch Dienstverlener krijg je vaak te maken met taken binnen het schuldhulpverleningstraject. De doelgroep waarmee je werkt is breed en bestaat uit forensische patiënten, mensen met psychische of psychiatrische problemen. Zij zijn doorverwezen door samenwerkingspartners.

Een integrale aanpak vergroot de kans op succes en zorgt voor goed afgestemde begeleiding. Omdat wij deel uitmaken van een forensische organisatie betekent dit dat onze hulp voor sommigen niet geheel vrijblijvend is. Soms is het aanpakken van financiële problemen een voorwaarde in het reclasseringstoezicht. Ook de maatschappelijke opdracht van de organisatie (het waarborgen van veiligheid en recidivevermindering) is een belangrijke leidraad bij de uitvoer van onze trajecten.

Als MJD-er richt jij je op het vergroten van het probleemoplossend vermogen en de zelfredzaamheid van onze cliënten. Hierbij houd je zowel de wensen van jouw cliënt als de maatschappelijke opdracht voor ogen. Op deze manier werk je optimaal aan recidivevermindering en geef je de cliënten rust en ruimte om te focussen op de behandeling en een veilige plek in de samenleving. Je wijst de cliënten op hun rechten en plichten rondom de schuldhulpverlening en begeleidt hen hierbij. Zij zijn in behandeling, onder toezicht bij de reclassering of bij ons aangemeld door de gemeente. Je hebt veel contact met ketenpartners en daarnaast begeleidt je cliënten (ook als de rechtbank er aan te pas komt) of verwijst hen door.

Tijdens het traject ben jij regisseur en bewaak je de voortgang. Je evalueert en stelt bij waar nodig, in overleg met alle betrokken partijen. Ook verzorg je de registratie en rapportages. Je werkt zelfstandig binnen een leuk team en hebt de vrijheid om je eigen agenda in te delen. Maatwerk en cliëntgericht werken zijn daarbij wel bepalend.

Visie op begeleiden

De visie van de MJD is een doorvertaling van de behandelvisie van Fivoor, het strategisch bedrijfsplan Fivoor en het kwaliteitsstatuut, naar de begeleiding vanuit ons domein (de downloads naar dit plan en statuten zijn alleen voor medewerkers van Fivoor toegankelijk).

Binnen de MJD zijn 5 leidende principes geformuleerd:

  1. Veiligheid bovenaan
  2. Professioneel en flexibel handelen conform de kernwaarden
  3. Wij versterken eigen kracht en maatschappelijke positie van onze cliënten
  4. Wij zijn gastvrij
  5. Eigenaarschap ligt bij de cliënt

Voortkomend uit de, voor ons belangrijke, leidende principes stellen wij de vraag van de cliënt centraal en deze is voor ons een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van onze begeleiding. Wij werken volgens de leidende principes. Er wordt dan ook veel in geïnvesteerd door Fivoor.

Wij vinden het daarnaast belangrijk dat de professionaliteit van alle medewerkers gehandhaafd blijft zodat zij maatwerk kunnen bieden aan cliënten. Daardoor zijn er veel werkinstructies, maar is er ook nog veel ruimte om naar eigen inzicht te kunnen handelen. We doen dit volgens de kernwaarden: hart voor iedereen, samen doen, nieuwsgierig en onderzoekend, staan voor ons vak en eigenaarschap. Daarnaast is er een afdelingsopleidingsplan om de professionaliteit te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van het MJD werk is het versterken van de eigen kracht en maatschappelijke positie van cliënten. Ons doel is om te zorgen dat iemand duurzaam geholpen wordt. We doen niet aan symptoombestrijding, maar proberen de echte oorzaak aan te pakken. Wij beogen daarmee zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Het doel is dan ook om de cliënt de tools te geven om zonder ondersteuning weer zelfstandig te zijn op alle levensgebieden. Om die reden laten we het eigenaarschap dan ook bij de cliënt. Het succes van een geslaagd MJD traject wordt bepaald door zowel de verwachtingen en idealen van de cliënt en van de verwijzer, als door wat dit uiteindelijk bijdraagt aan de maatschappij (wat betreft meer veiligheid, minder recidive en lagere maatschappelijke kosten).

Tot slot proberen we zo gastvrij mogelijk te zijn. We sluiten dan ook geen cliënten uit.

Samenwerken

De afdeling MJD staat niet op zichzelf en werkt intensief samen met verschillende afdelingen binnen Fivoor en andere externe ketenpartners.

Casusvideo MJD
Play

Casusvideo MJD