Positionering binnen Fivoor
Terug naar het overzicht

Positionering binnen Fivoor

Gelezen
Copy triangle

Het domein MJD is één van de zes domeinen binnen Fivoor. MJD staat voor Materieel Juridische Dienstverlening. Mensen die in aanraking komen met politie en justitie en/of intensieve zorg nodig hebben vanwege psychische of psychiatrische problemen, hebben vaak ook financiële problemen. Deze zorgen staan een succesvolle behandeling in de weg. Voor deze cliënten heeft Fivoor MJD-ers in dienst.

Positionering van domein MJD binnen Fivoor

Medewerkers bij de Materieel Juridische Dienstverlening zetten zich in om de financiën van cliënten weer op orde te krijgen. De MJD is verspreid over de verschillende ambulante afdelingen van Fivoor. Als MJD-er werk je veel samen met de reclassering Fivoor, forensische poli en klinieken van Fivoor. Ook externe reclasseringsinstanties, gemeenten en hulpverleningsorganisaties schakelen onze MJD in ter ondersteuning van hun cliënten.

Bekijk hieronder het organogram van Fivoor.

Organogram Fivoor

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te bekijken.

Doelgroep

De doelgroep van de MJD zijn alle cliënten van Fivoor (maar soms ook buiten Fivoor), waarbij er sprake is van een instabiele financiële situatie die de hulpverlening in de weg zit. Dit zijn cliënten die vaak te maken hebben met schulden en problematiek die daaruit voortkomt. Bijvoorbeeld het ontbreken van voldoende inkomen, een zorgverzekering of een vaste verblijfplaats. Deze cliënten vinden het lastig om dit zelfstandig inzichtelijk te krijgen en op orde te houden.