Positionering binnen Fivoor
Terug naar het overzicht

Positionering binnen Fivoor

Gelezen
Copy triangle

Het domein Ambulant is één van de zes domeinen binnen Fivoor. Fivoor biedt zowel klinische als ambulante zorg en heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden. Met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren.

Positionering van domein Ambulant binnen Fivoor

Het domein Ambulant is een van de zes domeinen binnen Fivoor. Bekijk hieronder het organogram van Fivoor.

Organogram Fivoor

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken.

Onze Ambulante Centra

Het domein ambulant bestaat uit verschillende locaties. De locaties verschillen van opzet en grootte. Een aantal locaties zijn zelfstandige ambulante centra. Vanuit deze ambulante centra werken we soms nog met satelliet locaties. Dit houdt in dat we onze zorg leveren in omliggende gemeenten, vanaf locaties die niet perse van Fivoor zijn maar bijvoorbeeld van instellingen waar we mee samenwerken. Ook de huisvesting is per locatie verschillend. Soms kunnen we een pand ook delen met andere domeinen van Fivoor en soms zijn we zelfstandig gehuisvest. Dit doen we om onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten te geven.

Onze hoofdlocaties zijn gevestigd in:

 • Den Haag (3 FACT-teams, 1 toeleidingsteam,1 politeam);
 • Rotterdam (3 FACT teams, 2 politeams);
 • Utrecht (1 FACT, 1 politeam, Jeugd)
 • Haarlem (1 FACT, 1 politeam);
 • Leiden (1 FACT-team);
 • Gouda (team in oprichting);
 • Tilburg (forensische poli);
 • Breda (forensische poli, opbouw naar FACT);
 • Dordrecht (opbouw naar een FACT).

De huisvesting is per locatie verschillend. Soms delen we een pand met andere domeinen van Fivoor en soms zijn we zelfstandig gehuisvest.

Onze doelgroep

Fivoor Ambulant behandelen patiënten met grensoverschrijdend gedrag op onderstaande gebieden:

 • Ontwikkelingsstoornissen;
 • Persoonlijkheidspathologie en/of primair impulscontrole stoornissen ;
 • PTSS en/of primair impulscontrole stoornissen;
 • Primair ernstige psychiatrische aandoeningen (psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen);
 • Jongeren (tot 23 jaar).

Bij deze patiënten is er sprake van volgende problematiek: