triangle
Wij zijn fivoor

Werken bij Ambulant

In dit portaal vind je informatie over het domein Ambulant, geven we je een basis voor het werken in een forensisch ambulante setting en krijg je inzicht in de belangrijkste processen. Kom te weten wie wij zijn, wat we doen en met wie we samenwerken bij het domein Ambulant!
Welkom bij domein Ambulant! Gelezen

Welkom bij domein Ambulant!

Als je net bij domein Ambulant komt werken, maar ook als je al even in dienst bent, is het belangrijk dat je de juiste informatie op de juiste momenten tot je beschikking hebt. Met dit online portaal heb je de informatie overal bij de hand.

Wat doen we? Gelezen

Wat doen we?

De ambulante centra van Fivoor bieden patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven, alle zorg die nodig is om het delict risico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling te beperken.

Lid worden van de OR? Gelezen

Lid worden van de OR?

De ondernemingsraad (OR) Fivoor is op zoek naar een enthousiaste collega uit het domein Ambulant, die een rol willen spelen in de medezeggenschap en de medewerkersparticipatie!

Positionering binnen Fivoor Gelezen

Positionering binnen Fivoor

Het domein Ambulant is één van de zes domeinen binnen Fivoor. Fivoor biedt zowel klinische als ambulante zorg en begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis die voor zichzelf of voor de samenleving een gevaar vormen.

Risicogestuurde zorg in domein Ambulant Gelezen

Risicogestuurde zorg in domein Ambulant

Onze patiënten vormen door hun gedrag heel vaak een risico voor zichzelf of anderen. Voor zichzelf door crisisgedrag en doordat ze door gedragsproblemen (verdere) maatschappelijke achteruitgang riskeren. En voor anderen door hun delictgedrag.

Wat zijn onze ambities? Gelezen

Wat zijn onze ambities?

Met ons behandelaanbod willen we een aanvulling zijn van wat er al is in de regio en ons richten op de complexe doelgroep. Wij willen daarbij een voorspelbare, verbindende en betrouwbare ketenpartner te zijn die de samenwerking opzoekt.

Wie werken er bij Ambulant? Gelezen

Wie werken er bij Ambulant?

Binnen het domein Ambulant werken zo'n 300 medewerkers in verschillende functies en rollen. Met de verschillende functies proberen we de zorg zo goed mogelijk vorm te geven,

Leren en ontwikkelen Gelezen

Leren en ontwikkelen

Bij Fivoor Ambulant heeft een speciaal opleidingsplan, dat biedt de mogelijkheid om je te ontwikkelen in je vakgebied en functie. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspectie.

Wie zijn onze financiers? Gelezen

Wie zijn onze financiers?

Ambulant heeft te maken met verschillende financiers: justitie, zorgverzekeringswet, jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Per financier en/of per regio verschilt het of Fivoor hoofd- of onderaannemer is.

Hoe worden we ondersteund? Gelezen

Hoe worden we ondersteund?

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt Fivoor Ambulant ondersteund door verschillende afdelingen.