Leren en ontwikkelen
Terug naar het overzicht

Leren en ontwikkelen

Gelezen
Copy triangle

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspectie.

Forensische scherpte

Binnen Fivoor ambulant stellen we dat het van belang is om als behandelaar te beschikken over de vaardigheid “forensische scherpte”, en belang deze vaardigheid te kunnen leren. Forensische scherpte is immers niet aangeboren. Door de vaardigheid te leren en verder te vergroten, kun je je ontwikkelen van beginnende behandelaar in het ambulante forensische veld tot een specialist in forensische scherpte. Forensische scherpte is niet alleen iets van de individuele behandelaar, behandelaars kunnen vooral elkaar erin versterken. Daarmee kun je forensische scherpte als team ontwikkelen, waarbij je elkaar aanvult, ondersteunt en bevraagt. Op dit moment bestaat het scholingsaanbod dat in meer of mindere mate bijdraagt aan forensische scherpte uit (passend bij de componenten theoretische kennis, risicotaxatie, en klinische intuïtie). Naast de scholing in forensische scherpte is er scholing in verschillende (basis)vaardigheden voor jou als ambulante behandelaar.

Opleidingsplan Ambulant

Dit wordt beschreven in een ‘Opleidingsplan Ambulant’. Het opleidingsplan van Fivoor Ambulant is een doorvertaling van:

Voor het toekennen van opleidingen wordt voor medewerkers het document Opleidingsfaciliteiten gehanteerd. De documenten zijn voor Fivoor medewerkers binnen het netwerk van Fivoor te openen.

Fivoor heeft een online leerplatform. Hierin worden allerlei (geaccrediteerde) E-learning modules aangeboden van de GGZ Ecademy (zorginhoudelijk) en modulen van Good Habitz (persoonlijke ontwikkeling) welke je kosteloos kan volgen. Als je in diest bent bij Fivoor en wilt weten hoe je je kan registreren voor ons leerplatform klik dan hier. Daarnaast mogen alle medewerkers van Fivoor mogen gebruik maken van de bibliotheek van de Parnassia Groep. Het aanbod van de bibliotheek kan je als Fivoor medewerker hier vinden.

In de begroting is rekening gehouden met 50 uur opleidingsactiviteiten per FTE per jaar. Er is 3,2% van de bruto loonsom gereserveerd voor de ontwikkeling per medewerker. De besteding van dit budget wordt bepaald door het management van het domein.

Opleidingsroutes

Binnen het domein Ambulant onderscheiden we voor behandelaren opleidingsroutes van verplichte scholing, scholing op indicatie, teamontwikkeling en beroepsopleidingen. Voor het volgen van de verschillende scholing worden afspraken gemaakt met de teammanager, in samenspraak met HR-medewerker. Klik op de buttons voor meer informatie.

Verplichte scholingen Scholing op indicatie Teamontwikkeling