Hoe worden we ondersteund?
Terug naar het overzicht

Hoe worden we ondersteund?

Gelezen
Copy triangle

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken waarvoor we zijn aangenomen, namelijk het bieden van de juiste zorg aan patiënten, heeft Fivoor verschillende afdelingen die ons daarbij ondersteunen. Deze afdelingen zijn:

BIIT (ICT)

BIIT staat voor Business Information Innovation and Technology. Op z’n Hollands gezegd gaat het hier om ICT, informatiemanagement, applicatiebeheer en de Servicedesk.
BIIT is op een hoop aspecten voorwaardenscheppend voor de zorg en de organisatie. Uiteraard en het meest voor de hand liggend is dit middels het EPD en de diverse kantoorapplicaties, maar daarnaast wordt ook gewerkt aan allerlei innovaties als EHealth, virtual reality, video conferencen etc. Mocht je tegen ICT- of EPD-problemen oplopen in de uitoefening van je werk, dan helpen we je graag verder.

Contactinformatie

088-0282222

ICT@fivoor.nl

Bureau geneesheer-directeuren

Ons bureau geneesheer-directeuren bestaat uit een tweetal psychiaters die zich als belangrijkste taak bezighouden met het bijhouden en vertalen van de wet- en regelgeving naar hanteerbare adviezen en richtlijnen voor de hulpverleners. De geneesheer-directeuren hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de wet verplichte ggz. Zij bewaken de kwaliteit van zorg binnen de instelling en zijn dan ook betrokken bij klachtenprocedures, incidentenmeldingen en calamiteitenonderzoeken. Zij worden ondersteund door een 3-tal secretaresses.

Contactinformatie

Regio Rotterdam (incl. Dordrecht):
BGD_Rotterdam@fivoor.nl

Locaties: CIB en CDP en Ambulante centra Gouda, Leiden, Haarlem, Zaandam, Purmerend:
BGD_Den_Haag@fivoor.nl

Locaties: FPA Den Haag en Ambulant Centrum Den Haag:
BGD_Den_Haag@fivoor.nl

Regio Utrecht (incl. Tilburg en Breda):
BGD_Utrecht@fivoor.nl

Communicatie

Communicatie is een stafafdeling, ondersteunend aan de organisatiedoelstellingen. Communicatie werkt veel samen met andere ondersteunende diensten, zoals HR, Kwaliteit & Veiligheid en ICT. Het team Communicatie is werkzaam binnen de verschillende locaties van Fivoor, zodat het team zichtbaar is voor de verschillende organisatieonderdelen.

De afdeling Communicatie werkt vanuit de volgende communicatiedisciplines:

  • Interne communicatie: samenwerken met en verbinden van de diverse onderdelen van Fivoor.
  • Externe communicatie: inzet en ontwikkelen van diverse middelen (zoals persvoorlichting, huisstijl materiaal, evenementen, website en social media).

Betrek ze bij een eventuele presentatie die je extern voor ketenpartners gaat geven of je wilt een stand bij een evenement etc. Zij kunnen met je meedenken en helpen in de uitvoering. Voor meer informatie kan je terecht op het intranet Fivoor.

Contactinformatie

communicatie@fivoor.nl

Control

De afdeling control bewaakt de financiële positie en resultaten van Fivoor als organisatie. Ze helpen bij het opstellen van een begroting van de domeinen en het monitoren van de resultaten. Zij leveren periodieke financiële rapportages aan de verschillende domeinen/ afdelingen en denken mee over eventuele (bij) sturing. Daarnaast houden ze zich bezig met interne en externe geldstromen en zitten aan tafel met onze financiers om te zorgen dat de te leveren zorg betaald wordt met een redelijke prijs.

De afdeling zich ook bezig met managementinformatiesystemen (BI-User) voor het meten en evalueren van prestaties van de verschillende domeinen binnen Fivoor. Ze hebben een rol bij het opstellen van procedures en werkwijzen rondom de administratieve processen van de zorg (EPD). Elk domein heeft een aanspreekpunt binnen de afdeling.

Contactinformatie

Miranda Beijer: concern controller (miranda.beijer@fivoor.nl)

Fons Buizer: tbs (fons.Buizer@fivoor.nl)

Annemarie de Winter: Ondersteunende diensten en Wier (annemarie.de.winter@fivoor.nl)

Fabian Boedhoe: Ambulant (fabian.boehoe@fivoor.nl)

Dick Smits: OFZ (dick.smits@fivoor.nl)

Voor facturen en status van betalingen:

088-3577911

crediteuren@fivoor.nl

HR

Vanuit onze kernwaarden (hart voor iedereen, samen doen, eigenaarschap, staan voor ons vak en nieuwsgierig en onderzoekend) dient de HR-visie een bijdrage te leveren aan de ambitie van Fivoor.

Wij geloven dat onze medewerkers binnen Fivoor hun talenten willen inzetten, dat zij zich willen ontwikkelen en samen de beste zorg willen leveren aan patiënten. In ons HR beleid gaan we dan ook uit van vertrouwen hebben in elkaar. Er is aandacht voor persoonlijke waardering en autonomie met  een daarbij passende leiderschapsstijl.

Van medewerkers verwachten wij dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van hun werkzaamheden, de samenwerking met collega’s, hun eigen ontwikkeling, motivatie en inzetbaarheid.

Onze filosofie is dat we met álle medewerkers binnen Fivoor gezamenlijk bijdragen aan een maatschappelijke  opdracht om de veiligheid van de samenleving te vergroten door de best mogelijke zorg te bieden aan onze patiënten.

Contactinformatie

Servicedesk

010-5031265

hr@fivoor.nl

Recruitment

010-5034240

sollicitaties@fivoor.nl

Kwaliteit en veiligheid

Binnen Fivoor is het opstellen van kwaliteits-  en veiligheidsbeleid centraal georganiseerd. De afdeling kwaliteit en veiligheid heeft als opdracht het bewaken en regisseren van het continu verbeterproces zodat:

  • Risico’s op diverse gebieden worden verkleind of voorkomen;
  • Wordt bijgedragen aan (optimale) kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dit wordt georganiseerd vanuit een driedelige visie:

  • Veiligheid staat aan de basis van de zorg; zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden;
  • Structurele borging vindt plaats via een veiligheidssysteem, bestaand uit bouwstenen. Op indicatie wordt dit aangevuld met projecten, evaluaties etc.;
  • Een integrale benadering van kwaliteit en veiligheid voorkomt domeinvorming en zorgt voor verbinding tussen verschillende diensten.

Tijdens de introductiedag voor nieuwe Fivoor medewerkers geeft de afdeling een presentatie over de rol van de afdeling in relatie tot het werk van de medewerkers. Erna kun je op intranet meer informatie over de afdeling vinden. Ook staat hier een een introductiedocument voor leidinggevenden waarin verschillende thema’s verder zijn uitgewerkt.

Contactinformatie

kwaliteitenveiligheid@fivoor.nl

Patiënten logistiek en zorgadministratie (in-door-en uitstroom)

Het onderdeel Patiënten logistiek richt zich op een optimale in-, door- en uitstroom van patiënten van Fivoor en een optimaal relatiebeheer met de instanties die rondom in-, door- en uitstroom van belang zijn; zoals de verwijzende instanties en instanties waar wij naar doorverwijzen.

De zorgadministratie richt zich op de uitvoering van de administratieve procedures binnen de opgestelde kaders en richtlijnen vanuit wet- en regelgeving, zorginkoop en declaratiebepalingen. Te denken valt aan het verzorgen van de juiste verwijzing voordat we een patiënt in behandeling nemen. Controle op de db(b)c en het oplossen van eventuele fouten. Door dit centraal te beleggen bij deze afdeling voorkomen we dat db(b)c worden afgekeurd ende zorg geheel/ gedeeltelijk niet wordt vergoed

Naast de zorgadministratie beschikt PL&ZA over een aantal AO-adviseurs en specialisten die voor alle regio’s werkzaam zijn. Deze adviseurs vertalen eisen/ wet en regelgeving naar beleid (in samenwerking met control en contractbeheer), beleid naar werkprocessen, processen naar instructies en signaleren en verbeteren afwijkingen daarop. Mocht je bijvoorbeeld vragen hebben over het registreren van een contact of andere onderdelen van je agenda in user kan je dit mailen naar agendacoach@fivoor.nl.

Oa adviseurs: FVR_lijst_AO-adviseurs@intern.fpcr.eu

Contactinformatie zorgadministratie

Zorgadministratie.denhaag@fivoor.nl

Zorgadministratie.Rotterdam@fivoor.nl

Zorgadministratie.Utrecht@fivoor.nl

Vastgoed, facilitair en inkoop (V,F&I)

Houdt zich bezig met alles rondom je werkplekvoorzieningen. Voor medewerkers wordt in 2020 een Service Meld systeem geïmplementeerd. In dit systeem kan alles worde gemeld wat te maken heeft vastgoed ( te denken valt aan gebouw en beheer, afval, montage storing, materiele beveiliging), facilitair ( te denken valt aan, werkplekvoorzieningen, vergaderzalen, lunchbestellingen, boodschappen patiënten afdelingen ict) inkoop ( bedrijfskleding, wc papier, mondkapjes, kantoorartikelen).

Contactinformatie

Klantenservice/facilitaire servicedesk

Regio Rotterdam: 010-5032648

Regio Utrecht: 030-2256541

Regio Den Haag: 088-3576611

FVR_lijst_Vastgoed_Facilitair_en_Inkoop@intern.fpcr.eu