Wie werken er bij Ambulant?
Terug naar het overzicht

Wie werken er bij Ambulant?

Gelezen
Copy triangle

Binnen de ambulante centra vinden we een open en veilige werkcultuur belangrijk. Een werkcultuur waarbinnen je elkaar inspireert, je nieuwsgierig bent naar nieuwe ontwikkelingen en we ons richten op gezamenlijke doelen. Een cultuur waar het mogelijk is om fouten te maken, hiervan te leren en waar je elkaar helpt. Deze omgangsvormen staan beschreven in onze kernwaarden en gedragscode, maar nog belangrijker is om dit met elkaar vorm te geven. Geef elkaar feedback, deel informatie en reflecteer op eigen handelen.

Medewerkers

Binnen het domein Ambulant werken zo’n 300 medewerkers in verschillende functies en rollen. Te denken aan receptiemedewerkers, secretariaat, management, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychologen, verpleegkundig specialisten, artsen, verpleegkundigen, agogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en waarschijnlijk zijn we nog niet compleet. Met de verschillende functies binnen de ambulante centrums proberen we de zorg zo goed mogelijk vorm te geven, iedereen vanuit zijn eigen positie, functie en rol in het proces. Alle collega’s binnen het primaire proces noemen wij behandelaren. Binnen het functiegebouw van Fivoor zijn de verschillende groepen gedefinieerd. Fivoor collega’s kunnen de functieomschrijvingen terugvinden op het Fivoor intranet onder HR.

Medewerkers in opleiding

Binnen de ambulante centrums van Fivoor werken en leren er verschillende collega’s. Dit zijn stagiaires maar ook medewerkers die naast hun arbeidscontract een opleiding volgen. Wil je weten voor welke opleidingen wij stages en leer-werkplekken aanbieden kijk dan op de Werken bij Fivoor website en op de opleidingspagina op het Fivoor intranet.

Ambulant Centrum Breda | Fivoor
Play

Ambulant Centrum Breda | Fivoor

Bekijk de video over de medewerkers van Ambulant Centrum Breda.

Teammanagement

Binnen het domein Ambulant hebben we een visie op leiderschap geformuleerd: Als leidinggevende binnen het ambulante centrum ben je empathisch, vooruitziend, dienstbaar en richt zich op de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Je faciliteert de medewerkers en teams met als doel dat de medewerkers binnen een goed werkklimaat, onder goede condities het werk kunnen doen. Daarnaast stuur je als leidinggevende op overeengekomen resultaten.

Als leidinggevende binnen Fivoor geef je invulling aan de kernwaarden en de gedragscode van Fivoor en draag je deze uit naar alle medewerkers. Je geeft vertrouwen en kom je je afspraken na. Je bent nieuwsgierig naar de ideeën en mogelijkheden van de medewerkers. Een leidinggevende laat, zowel door uitleg als door voorbeeldgedrag, zien welke mogelijkheden en verantwoordelijkheden medewerkers hebben op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van patiëntenzorg. Hij/zij durft verantwoordelijkheden te geven, waarbinnen je fouten mag maken en daarvan kan leren.  Je laat als leidinggevende merken dat medewerkers de moeite waard zijn en kent hun krachten. Hij/zij ziet mogelijkheden en daagt anderen uit deze ook te zien. Een open houding, respectvol en toegankelijkheid dragen bij tot een goede samenwerking en een prettige werkcultuur.