Leren en ontwikkelen
Terug naar het overzicht

Leren en ontwikkelen

Gelezen
Copy triangle

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde werkzaamheden die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies en handelingen heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspecties.

Veilig werken en forensische scherpte

Binnen de MJD hebben we aantal trainingen en scholingen verplicht gesteld in de eerste periode van je indiensttreding, waaronder de veiligheidstrainingen en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De volledige lijst vind je in het inwerkprogramma op het intranet bij ‘Documenten”.

Daarnaast zijn er intercollegiale toetsmomenten waarin casuïstiek wordt besproken, worden er brainstormsessies en themadagen georganiseerd en heeft de afdeling MJD werkondersteuners die je met alles in je werk kunnen ondersteunen. We vinden het belangrijk dat de professional voldoende regelruimte ervaart in zijn werk en kan beschikken over de benodigde middelen, kennis en deskundigheid.

Een aantal trainingen komen jaarlijks terug. Dit zijn “opfris”-trainingen op het gebied van veiligheid, zoals de-escalerend werken. Er is doorlopend begeleiding en scholing rondom thema’s als psychopathologie, wet- en regelgeving en forensische scherpte.

Opleiden bij de MJD

De verschillende opleidingsdoelen worden beschreven in het opleidingsplan van de MJD. Het leren en verder ontwikkelen vinden wij belangrijk en een taak van de leidinggevende én jou als medewerker. Meer informatie over opleiden vind je op Efi, het intranet van Fivoor.

In de begroting is rekening gehouden met 36 uur opleidingsactiviteiten per FTE per jaar. Er is 3.2% van de bruto loonsom per medewerker gereserveerd voor ontwikkeling. Het management van het domein bepaalt de besteding van het opleidingsbudget.

Medewerkers binnen de MJD bewaken mede hun eigen professionele inzetbaarheid en hebben de verantwoordelijkheid te blijven voldoen aan de gestelde functie-eisen. De leidinggevenden zorgen samen met de medewerkers voor een permanente ontwikkelingssituatie door te investeren in een prettig werk- en leerklimaat, waarbinnen medewerkers kunnen oefenen met nieuwe vaardigheden.

Opleidingsaanbod

Binnen Fivoor hebben we een ruim aanbod aan scholing. Al ons aanbod kan je vinden binnen het leerplatform. Dit kan je vinden door op ons intranet op het kopje leren en ontwikkelen te drukken en dan in te loggen op het leerplatform. Daar kom je binnen op je persoonlijke pagina waar de eventuele verplichte onderdelen al zijn toegevoegd. Heb je iets al elders behaald kan je het certificaat uploaden en hoef je het niet nogmaals te doen. Kijk gerust eens rond op het platform. Je kan gebruik maken van onze bibliotheek voor het aanvragen van vakbladen en artikelen of hulp bij een literatuur onderzoek. Neem gerust een kijkje.

Instructiehandleiding leerplatform medewerkers
Instructiehandleiding (team)managers

Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag waardoor jij als forensisch zorgprofessional hoogwaardige begeleiding en behandeling kan bieden aan patiënten. Je maakt continu keuzes en afweginge​n met aandacht voor de belangen en ontwikkeling van de patiënt en de veiligheid voor alle betrokkenen. Jij ontwikkelt je doorlopend en voert hier zelf de regie in. De tools van Forensisch vakmanschap helpen je hierbij.

Drie tools geven invulling aan Forensisch Vakmanschap:

Klik op een van de tools voor meer informatie of kijk op ForensischVakmanschap.nl.