Veilig werken
Terug naar het overzicht

Veilig werken

Gelezen
Copy triangle

Veiligheid voor medewerkers, cliënten en bezoekers is een voorwaarde om goede zorg te kunnen verlenen. We hechten er dan ook veel waarde aan dat het binnen de MJD voor iedereen veilig is. Uiteraard heb je in een forensische en/of hoog intensieve setting, meer nog dan in andere GGZ-instellingen, een groter risico om te maken te krijgen met ontwrichtend en agressief gedrag van patiënten. Fivoor hecht er grote waarde aan dat jij, als medewerker van Fivoor, veilig kunt werken, getraind wordt om agressief gedrag te voorkomen en weet hoe je adequaat kunt handelen bij agressief gedrag van cliënten.

We verwachten dat je professioneel gedrag vertoont en je inzet voor de veiligheid van de mensen om je heen. Kortom, veiligheid is voor ons belangrijk en daarom wordt er veel in geïnvesteerd. We streven naar een open cultuur waar alles gemeld en gedeeld mag worden. Ook wordt er op verschillende manieren nazorg geboden als er toch sprake was van een incident.

Vanuit de ambitie om goede zorg te leveren is het heel belangrijk om zorgvuldig en lerend om te gaan met incidenten, bijna-incidenten en onveilige situaties. Daarom meld je alle incidenten en bijna incidenten via het VIM (Veilig Incident Melden)-systeem van iProva. Daarvan is hieronder een werkinstructie opgenomen.

Medewerkers van Fivoor vinden hieronder een selectie van belangrijke documenten over veilig werken binnen de MJD. Het volledige overzicht is te vinden via de intranetpagina. Aangezien we veiligheid van groot belang vinden willen we je op het hart drukken om onderstaande documenten goed door te nemen.

Veiligheid algemeen

Veiligheid cliënt