triangle
Wij zijn Fivoor

Werken bij Wier

In dit portaal vind je informatie over Werken bij Wier.
Welkom bij Wier! Gelezen

Welkom bij Wier!

Als je nieuwsgierig bent naar het werken met de SGLVG doelgroep, als je net bij Wier bent komen werken, of als je al even in dienst bent, is het belangrijk dat je altijd de juiste informatie op de juiste momenten tot je beschikking hebt.

Positionering binnen Fivoor Gelezen

Positionering binnen Fivoor

Het domein Wier is een van de zes domeinen binnen Fivoor. Wier is een behandelcentrum voor SGLVG patiënten en legt zich toe op observatie, diagnostiek en behandeling van mensen met een LVB en complexe problematiek.

Veilig werken Gelezen

Veilig werken

Fivoor hecht er grote waarde aan dat onze collega's veilig kunnen werken, getraind worden om agressief gedrag te voorkomen en weten hoe ze adequaat kunnen handelen als een patiënt agressief is.

Theoretische grondslag behandelvisie Gelezen

Theoretische grondslag behandelvisie

De denkbeelden uit verschillende modellen/richtlijnen vormen de uitgangspunten voor de klinische behandeling van onze patiënten. Vanuit dit gedachtegoed willen we het gedrag van de patiënten beïnvloeden.

Wat doen we? Gelezen

Wat doen we?

Wij bieden onze patiënten zowel klinische als ambulante behandelingen. De regiebehandelaar volgt het zorgpad van de patiënt, wat de continuïteit van zorg ten goede komt.

Wat zijn onze ambities? Gelezen

Wat zijn onze ambities?

Wier kenmerkt zich als een werkplek waarin professionals werken vanuit een sterk gewortelde visie op hoogwaardige kwaliteit van zorg.

Competentie gericht werken Gelezen

Competentie gericht werken

Wier heeft door de jaren heen een traditie op gebouwd van menswaardige zorg, gebaseerd op respect voor de eigenheid van iedere cliënt.

Leren en ontwikkelen Gelezen

Leren en ontwikkelen

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld.

Wie werken er bij Wier? Gelezen

Wie werken er bij Wier?

De medewerkers van Wier zijn vanuit verschillende rollen en functies betrokken bij de behandeling.

Hoe worden we ondersteund? Gelezen

Hoe worden we ondersteund?

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt Fivoor ondersteund door verschillende afdelingen.

Wie zijn onze financiers? Gelezen

Wie zijn onze financiers?

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.