Wie werken er bij Wier?
Terug naar het overzicht

Wie werken er bij Wier?

Gelezen
Copy triangle

De medewerkers van Wier zijn vanuit verschillende rollen en functies betrokken bij de behandeling.

Medewerkers

Denk daarbij aan sociotherapeuten, behandelaren, teammanagers, , verpleegkundigen, managers zorg, psychiaters, artsen, agogen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, activiteitenbegeleiders. De grootste groep zijn de medewerkers in de 24-uurs zorg op de afdeling, die worden aangestuurd door de teammanagers.

In de multidisciplinaire samenstelling proberen we de behandeling van patiënten zo goed mogelijk vorm te geven, ieder vanuit zijn eigen rol in het proces. Elke patiënt krijgt twee pb’ers (persoonlijk begeleider), een vaste behandelaar en maatschappelijk werker en een psychiater. Dit noemen we het behandelteam van een patiënt. Uiteraard zijn er nog diverse mensen om de behandelteams heen die ervoor zorgen dat onze klinieken goed functioneren. Denk daarbij aan secretariaten, portiers, huismeesters, ANW-hoofden en uiteraard alle ondersteunende diensten (zie voor het onderdeel ‘Hoe worden we ondersteund‘).

Persoonlijk begeleider

De pb’ers zorgen er voor dat alle regelzaken rondom de patiënt omtrent de afdeling goed geregeld worden. Denk aan zelfzorg, individuele gesprekken, contact met het netwerk, contact met bewindvoerder, curator en/of reclassering, dagbesteding en dergelijke. De pb’ers houden nauw contact met de andere leden van het behandelteam en stemt hier zoveel mogelijk mee af.

(Regie)Behandelaars

De behandelaar voert op regelmatige basis gesprekken met de cliënt om inhoudt te geven aan de behandeling. Deze gesprekken kunnen steunend structurerend zijn, inzicht gevend of er kan sprake zijn van een specifieke therapie vorm (CGT, schematherapie, EMDR, etc.). De behandelaar houdt de regie over het gehele behandeltraject van de cliënt. De behandelaar onderhoudt de contacten met het behandelteam en stemt binnen het behandelteam af wie met elke externe betrokken hulpverleners of systeem het contact onderhoudt. Daarnaast is de behandelaar verantwoordelijk voor het dossier van de cliënt. Denk daarbij aan afsprakenbladen, het behandelplan, diagnose, risicotaxatie, etc.

Psychiaters

De psychiater is verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling en bewaakt de kaders van de risico-gestuurde zorg. Adequate instelling op (indien nodig) medicatie vormt ook een beschermende factor binnen de behandeling.

ANW-hoofd

Dit staat voor Avond -, Nacht- en Weekendhoofd. ANW-hoofden werken van 15.30 tot 8.00 uur in de avond en nacht. Daarnaast zijn ze ook het gehele weekend aanwezig. Er is 1 ANW-hoofd voor heel Wier aanwezig. Het ANW-hoofd loopt rond over de verschillende afdelingen tijdens de avond, nacht en weekend.

Vaktherapeuten

De vaktherapeuten van Wier bestaat uit diverse disciplines die niet direct verbonden zijn met een specifieke afdeling. M.b.t. de therapieën kan er bijvoorbeeld sprake zijn van steunende, structurerende, (cognitieve) gedragstherapie, inzicht gevende therapie, systeemtherapie. Er worden vaktherapieën ingezet zoals creatieve/beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie. Uiteraard is een combinatie hiervan ook goed mogelijk.

Vaktherapeuten leveren een bijdrage aan de behandeling op de volgende thema’s: agressieregulatie, weerbaarheid/grenzen, emotieregulatie, spanning/ontspanning, middelengebruik, terugvalpreventie, signaleringsplan, delictscenario, sociale vaardigheden, etc.

Teammanagement

Het teammanagement bestaat uit een teammanager bedrijfsvoering en een teammanager zorg. De teammanager bedrijfsvoering richt zich op de werksfeer en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ze faciliteren de medewerkers en teams met als doel dat de medewerkers binnen een goed werkklimaat en onder goede condities het werk kunnen doen. Daarnaast stuurt de teammanager bedrijfsvoering op overeengekomen (financiële) resultaten. De teammanager zorg bewaakt de kwaliteit van zorg op de afdeling, coacht en stuurt op inhoud en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke resultaten.

Maatschappelijk werk

De MW’er helpt en behandelt een patiënt op verschillende levensgebieden. Ze brengen de financiële situatie van een patiënt in kaart, vragen uitkeringen aan, verzorgen het weekgeld en helpen eventueel schulden af te lossen. De MW’er heeft veel contact met het (steunend) netwerk om de cliënt heen. Dit kunnen familie zijn, maar ook partners, kinderen, jeugdzorg, mentoren of curators, toezichthouders, etc. Ze helpen ook bij indicatiestellingen en helpen bij het vinden van een geschikte vervolgplek.

Medische dienst

Op het terrein hebben wij een medische dienst. Daar huist de huisarts, diabetes verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtiste en kan er bloed geprikt worden. Cliënten kunnen hier terecht voor advies. Bij de huisarts krijgt iedere cliënt een algemeen lichamelijk onderzoek (ALO) dit wordt door de huisarts assistente automatisch ingepland.

Medicatie wordt geleverd door apotheek Brocacef. Wij krijgen een aantal keer per week medicatie toegezonden. De huisarts en psychiater doen het voorschrift van de medicatie.

Geestelijk verzorgers

De geestelijk verzorgers kunnen het gesprek met cliënten aangaan over het geloof. Daarnaast bieden zij ook gewoonweg een gesprek over de zingeving van het leven. Mochten cliënten geïnteresseerd zijn kan er via hun telefoonnummer/e-mail contact gezocht worden.