Positionering binnen Fivoor
Terug naar het overzicht

Positionering binnen Fivoor

Gelezen
Copy triangle

Het domein Wier is een van de zes domeinen binnen Fivoor. Wier is een behandelcentrum voor SGLVG patiënten (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt) en legt zich toe op observatie, diagnostiek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek (psychiatrische aandoeningen en/of gedragsstoornissen). Deze combinatie van oorzaken en invloeden zorgt bij veel van de kwetsbare patiënten voor schrijnende problemen in het persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

Positionering van domein Wier binnen Fivoor

Ons doel is dat door de behandeling van binnen Wier de cliënten patiënten de draad van hun leven kunnen oppakken en op een maatschappelijk aanvaardbare wijze weer deel uit kunnen maken van de samenleving en dat duidelijk is welke (blijvende) zorg of ondersteuning ze daarbij nodig hebben.

Wier is vernoemd naar Johannes Wier (1515 – 1588), Nederlandse arts en grondlegger van de psychiatrie en mensenrechtenverdediger. Wier bestaat sinds 1984 en heeft sinds 1988 de SGLVG erkenning. In 2024 vieren we ons 40 jarig bestaan!

We zijn één van de vier erkende landelijke SGLVG behandelcentra en behandelt volwassenen tot 55 jaar afkomstig uit de regio Noord-Holland, Flevoland en Utrecht die een lichte verstandelijke beperking hebben of zwakbegaafd zijn. Als gespecialiseerde derdelijnsvoorziening zijn we een belangrijke schakel in de ketenzorg voor de SGLVG cliënt die de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg met elkaar verbindt. Wier maakt deel uit van Fivoor en is gevestigd in Den Dolder, Bilthoven, Almere en Utrecht.

 

Bekijk hieronder het organogram van Fivoor.

Organogram Fivoor

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te bekijken.

Samenwerking met De Borg

Wier werkt in het Expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-klinieken: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Binnen De Borg ontwikkelen we behandelmodules. Ook voeren we praktijkgericht onderzoek uit, waarvan we de uitkomsten implementeren. Verder delen we, onder andere door middel van opleidingen, onze kennis met overige partijen in het werkveld.

Kijk voor meer informatie op de website van De Borg.

Klinische afdelingen

Wier heeft meerdere klinische afdelingen in Den Dolder, Bilthoven en Utrecht. Hieronder worden de verschillende afdelingen kort voorgesteld.

Wier+

Wier+ is het onderdeel van Wier dat zich richt op de behandeling en begeleiding van patiënten die in contact zijn gekomen met justitie en daarbij een klinische behandeling opgelegd hebben gekregen. Het beveiligingsniveau van Wier+ is beveiligingsniveau 2 en wordt ook een forensisch psychiatrische afdeling (FPA) genoemd. Dit niveau zegt iets over de balans tussen behandelen en beveiligen. Bij Wier+ staat het behandelen voorop, maar zijn diverse maatregelen genomen om dit te doen vanuit een bepaalde mate van beveiliging. Het beveiligingsniveau zegt iets over de hoogte van de hekken, de mogelijkheden voor het toepassen van dwang & drang, maar ook over de kwantiteit en kwaliteit van het personeel. Meer informatie over de verschillende beveiligingsniveaus binnen justitie vind je op de website van de Forensische Zorg.

Dit onderdeel richt zich op de behandeling en begeleiding van patiënten die in contact zijn gekomen met justitie en daarbij behandeling opgelegd hebben gekregen.

Wier Gesloten

Wanneer patiënten voor hun eigen veiligheid of voor de veiligheid van anderen (tijdelijk) een omgeving nodig hebben voor intensieve observatie en behandeling zonder vrij in en uit te kunnen lopen, komen ze in aanmerking voor de Wier Kliniek Gesloten. Afhankelijk van de problematiek hebben zij meer of minder vrijheden. Er is 24/7 begeleiding aanwezig in de kliniek.

Wier Kliniek Open

Deze afdelingen onderscheiden zich van de gesloten en beveiligde klinieken van Wier, vooral doordat de patiënten hier met behulp van gedoseerde ‘oefenruimte’ kunnen experimenteren met nieuw aangeleerde vaardigheden en met vrijheden buiten de afdeling. Zij hebben nog wel intensieve ondersteuning en begeleiding nodig bij de behandeling en om ongewenst gedrag tijdig te kunnen bijsturen. Er is 24/7 begeleiding in het pand aanwezig.

Wier de Kei en ACT

Wier de Kei beschikt over een kliniek en een outreachend ACT-team. De Kei is een bijzondere verblijf- en behandelvoorziening voor langzaam lerende dak- en thuislozen in Utrecht (22 behandelplaatsen). Het is een voorziening voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die een eerste stap durven te nemen hun straatbestaan op te geven en in te ruilen voor een dak boven het hoofd. Zij kunnen op De Kei in eerste instantie bijkomen van het straatleven en er is ruimte voor reflectie over het bestaan. Er wordt gepoogd de patiënten te verleiden tot gebruikmaking van de bestaande hulpverlening. Na 3 maanden wordt er een begeleidingsplan opgesteld gericht op de toekomst. Ook ambulante behandeling door De Kei is mogelijk. De Kei bevindt zich in het centrum van de stad Utrecht.

Ambulante afdelingen

Wier heeft ook meerdere ambulante teams. Deze zijn gevestigd in Utrecht, Bilthoven en Almere.

Poli Wier

Poli Wier zit in het Ambulant Centrum Utrecht. Het team richt zich op patiënten vanaf 18 jaar met in principe een IQ tussen de 50 en 75 en complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen. Soms nemen we cliënten op met een hoger IQ als we vinden dat de problematiek toch bij onze specialistische behandeling past. Onze patiënten komen bij ons met vaak complexe problemen, die divers zijn en meestal al langere tijd bestaan; patiënten hebben vaak al andere behandeltrajecten geprobeerd. Er is een aanbod van verschillende therapievormen (individueel en groep, verbaal, maar ook non-verbaal) en samenwerking met ouders, woonbegeleiders of gedragsdeskundigen van woonlocaties.

Wij zeggen altijd tegen onze patiënten: “wij willen graag dat jij weer verder kan met jouw leven, als je behandeling klaar is”.

Fact Wier

Het FACT-team werkt outreachend, multidisciplinair en herstelgericht.  Zorg wordt geleverd op de poli, bij de patiënt thuis of in de werksituatie van de patiënt. FACT-Wier biedt outreachende zorg en werkt multidisciplinair. Daarbij richten ze zich op afname van de psychiatrische/psychische klachten. Het gaat hierbij om de LVB-doelgroep. Daarnaast is ‘herstel’ heel belangrijk: de patiënt kan dan sociaal en maatschappelijk optimaal functioneren gezien zijn mogelijkheden. Vandaar dat iedere patiënt een eindverantwoordelijke behandelaar heeft, die in korte tijd kan op- en afschalen. Er wordt gewerkt waar het nodig is, bij de patiënt thuis of in de werksituatie.

FACT Wier groeit, We werken inmiddels vanuit diverse plekken (Utrecht, Bilthoven/ Den Dolder en Almere) en trachten hiermee een groot deel van de provincie Utrecht, alsook Flevoland te bedienen.