Wie zijn onze financiers?
Terug naar het overzicht

Wie zijn onze financiers?

Gelezen
Copy triangle

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Informatie over het ZPM

Productiviteit

Om onze zorg te kunnen verantwoorden en te declareren vragen we alle medewerkers te registreren wat ze doen. Dit drukken we uit in een productiviteitscijfer. In de afbeelding hieronder zie je een schematische weergave van het begrip productiviteit.

A:  je contracturen
B:  zijn de uren die je niet beschikbaar bent voor zorgtaken. Denk aan verlof, vakantie, ziekte
C: de tijd die je daadwerkelijk kunt besteden aan zorg gerelateerde taken
D: de tijd die je kwijt bent aan niet patiëntgebonden taken maar die wel van belang zijn. Denk aan intervisie en werkoverleg
E: De tijd die je kwijt bent aan zowel indirect en direct patiëntgebonden tijd

Productiviteit

Productienorm

Voor 2021 is de individuele productienorm binnen Fivoor gesteld op 85%  Bij het bepalen van de productienorm kijken verschillende partijen mee, zoals financiers, aandeelhouders van Fivoor, de Nederlandse ggz, NZA, etc.

Wat betekent 85%?

De norm is gebaseerd op het aantal bruto uren per jaar dat iemand is aangesteld. Dat wil zeggen het aantal weken per jaar vermenigvuldigd met de aanstellingsuren per week. Daarvan worden de vakantiedagen, de LFB-uren, feestdagen, bijzonder verlof en opleidingsdagen (bv BHV en agressie) per jaar afgetrokken om tot de netto werkbare uren per jaar te komen. Zie in de tabel de uren waarmee standaard gerekend wordt.

In de berekening wordt dus rekening gehouden met het feit dat je op vakantie gaat, er feestdagen zijn, opleidingsdagen gevolgd worden, etc. Dan blijven er 1569 uur netto werkuren over bij een fulltime dienstverband. Het is niet realistisch dat je al deze uren productief bent. Voor het afstemmen van de werkzaamheden moet er ook werkoverleg plaatsvinden, een kopje koffie drinken, literatuur lezen, gesprek met je leidinggevende, collega’s etc. Om dit gewoon te kunnen doen, wordt er 15 % van de uren afgetrokken. Hiermee zeggen we dus dat je niet 100% van je tijd declarabel moet zijn maar 85%. Dan houden we nog 1330 uur over.

Daarnaast rekenen we met 5% ziekteverzuim. Dit houdt in dat we binnen het domein tbs een ziektepercentage van 5% op jaarbasis realiseren. Onze begroting is hierop berekend. Dit is aangepast in de individuele productienorm. Bij een fulltime dienstverband met aftrek van debovenstaande factoren gaan we uit van een productiviteit van 1263 uur op jaarbasis.

Als er een vrijstelling is afgesproken, bijvoorbeeld in verband met overstijgende taken, dan wordt deze tijd verminderd op de netto uren.

Het aantal uren dat je nog productief moet zijn wordt verwerkt in ons EPD (USER). Op deze manier kun je zelf je productie monitoren en bespreken met je leidinggevende, die de afdeling monitort en de individuele norm met de medewerkers bespreekt.

Wat betekent 85%?

Registratie

Alle activiteiten die je doet registreer je in het elektronisch patiëntendossier (USER). Dit gaat zowel om activiteiten die toegeschreven worden aan de patiëntenzorg als overige activiteiten. USER vormt de basis voor de uiteindelijke facturering en het is dus van essentieel belang dat dit op de juiste manier wordt ingevuld zodat alle declarabele zorg ook betaald wordt. In je eerste week krijg je een cursus hoe je dit het beste kan doen.

Fivoor medewerkers vinden op het intranet onder ‘EPD User’ verschillende werkinstructies over alle vormen van registraties. Ook vind je daar de online leermodule USER om de eventuele klassikale training nog eens te herhalen of gewoon als naslagwerk.

Dossiervoering

Een goede dossiervoering is belangrijk. De verslaglegging kan dienen als geheugensteun, als hulpmiddel in het communiceren met collega’s en verwijzers en als bron van informatie bij toetsing, onderzoek en (externe) verantwoording. Als (mede)behandelaar ben je verantwoordelijk voor de invulling van je dossier.

Om Fivoor medewerkers op weg te helpen hebben we een aantal punten geformuleerd waar je op moet letten in je dossiervoering.