Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Wier kenmerkt zich als een werkplek waarin professionals werken vanuit een sterk gewortelde visie op hoogwaardige kwaliteit van zorg. Collega's zijn met hart en ziel betrokken bij onze doelgroep. Daarnaast zijn we ambitieus, vanuit de inhoud gedreven om in dialoog - gecombineerd met wetenschappelijke kennis - de zorg te verbeteren. Deze ambities worden beschreven in zowel korte als langere termijn plannen en vinden een doorvertaling tot aan de afdeling.

Fivoor heeft een strategisch beleidsplan, een jaarplan en een onderlegger op dit jaarplan. Deze documenten kan je als collega op intranet vinden onder ‘Documenten’. Aan de hand van deze Fivoor brede plannen maakt het management en directie een doorvertaling naar een jaarplan van het domein Wier en verder door naar de afdeling. Op deze pagina kort een paar kernpunten uit ons jaarplan.

Bekijk de meest recente documenten

Patiënten

Wier vindt het belangrijk dat patiënten de regie over het eigen leven zo veel mogelijk behouden of verkrijgen. Eigen keuzes maken en de consequenties daarvan ervaren, risico’s nemen, leren door falen en successen, zijn essentiële aspecten van die benadering.

Behandelinhoud

Het zorgaanbod wordt door ontwikkeld en nieuwe behandelingen worden evidence based en/of best practice (door)ontwikkeld en/of toegepast. Daarnaast blijft binnen de Wier de focus op het verder implementeren en toepassen van mentalisatie bevorderende therapie voor de doelgroep van Wier. Eclectisch werken zien we daarnaast als een grote meerwaarde, hiermee sluiten we aan bij de diversiteit van onze patiënten en medewerkers. Door samen te ontdekken en creatief te blijven zoeken we steeds, samen met de patiënt, naar de beste aanpak.

Medewerkers

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich duurzaam aan ons domein kunnen en willen binden en zich binnen Wier blijven ontwikkelen. We creëren met z’n allen een omgeving waar patiënten kunnen oefenen met nieuw gedrag en medewerkers binnen een veilige omgeving de patiënten hierin kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat er een prettig en positief werk- en leef klimaat heerst waar ruimte is voor het maken van fouten en waar we met z’n allen van deze fouten leren. Alleen dan zijn we een lerende organisatie en worden we steeds een beetje beter.

Medewerkers maken door middel van scholing kennis met verschillende methodieken en gesprekvaardigheden om van daaruit goede zorg aan patiënten te kunnen leveren en/ of elementen uit deze methodieken daarbij te gebruiken. Medewerkers zijn allemaal getraind om te gaan met situaties van agressief en ontwrichtend gedrag van patiënten en vanuit de basishouding veilig te werken.

Goed werkgeverschap

Goede zorg kan niet geleverd worden zonder onze collega’s en daarom is het goed werkgeverschap een absolute pijler binnen het jaarplan. We willen met elkaar concrete plannen bedenken, deze uitwerken en realiseren op het gebied van een gezond en veilig werkklimaat waarin aandacht is voor ontwikkeling, vitaliteit, ontspanning, werkplezier en mobiliteit.