Leren en ontwikkelen
Terug naar het overzicht

Leren en ontwikkelen

Gelezen
Copy triangle

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde werkzaamheden die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies en handelingen heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspecties.

Veilig werken en forensische scherpte

Binnen Wier hebben we aantal trainingen en scholingen verplicht gesteld in de eerste periode van je indiensttreding. Ook komen een aantal trainingen jaarlijks terug. Dit zijn “opfris”-trainingen op het gebied van veiligheid zoals de-escalerend werken, technieken om in te grijpen bij een separatie, BHV voor medewerkers in de 24-uurs zorg en is er doorlopend begeleiding en scholing rondom bijvoorbeeld de thema’s competentiegericht werken en forensische scherpte.

Opleidingsplan Wier

De verschillende opleidingsdoelen worden beschreven in het opleidingsplan van Wier. Van daaruit wordt ook de vertaling gemaakt naar opleidingsplannen voor de verschillende afdelingen en naar individuele opleidingen. Het leren en verder ontwikkelen vinden wij belangrijk en een taak van de leidinggevende én jou als medewerker. Meer informatie over opleiden vind je op de intranetpagina Opleiden.

In de begroting is rekening gehouden met 36 uur opleidingsactiviteiten per FTE per jaar. Er is 3,2% van de bruto loonsom gereserveerd voor de ontwikkeling per medewerker. De medewerkers in de VOV vormen hier een uitzondering op. Daarvoor is 80 uur per FTE begroot. Dit heeft mede te maken met de verplichte scholing die is vastgesteld voor deze groep en onderdeel is van het inwerkprogramma. Het management van het domein bepaalt de besteding van het opleidingsbudget.

Opleidingsroutes

Binnen het domein Wier onderscheiden we de opleidingsroutes verplichte scholing, scholing op indicatie, teamontwikkeling en beroepsopleidingen. Voor het volgen van scholing worden afspraken gemaakt met de leidinggevende in samenspraak met een HR-medewerker. Klik op de buttons voor meer informatie.

Verplichte scholingen
Scholing op indicatie