Wat doen we?
Terug naar het overzicht

Wat doen we?

Gelezen
Copy triangle

Het doel van de GGZ Reclassering Fivoor is het terugdringen van recidive en maatschappelijke overlast verminderen. Dit doen we onder andere door passende ketenzorg te realiseren voor justitiabelen.

Doel

De kans dat iemand opnieuw met justitie in aanraking komt moet zo klein mogelijk worden. Als de problemen goed worden aangepakt gaan we ervan uit dat iemand minder kans loopt om opnieuw de fout in te gaan. Als GGZ Reclassering hebben wij twee doelen. Wij willen dat:

 • De situatie van de cliënt verbetert;
 • De samenleving een stukje veiliger wordt.

GGZ Reclassering Fivoor staat met één been in de zorg en met het andere been in de strafrechtsketen, daarom kennen wij de weg bij justitie, maar weten wij ook welke begeleiding of behandeling bij de cliënt kan passen.

Meer informatie over GGZ Reclassering Fivoor is te vinden op fivoor.nl/reclassering. Deze pagina is speciaal voor cliënten van GGZ Reclassering Fivoor. Lees op deze pagina meer over:

Missie & visie

Het doel van de GGZ Reclassering Fivoor is het terugdringen van recidive en maatschappelijke overlast verminderen. Dit doen we onder andere door passende ketenzorg te realiseren voor justitiabelen.

Wij stellen ons als onafhankelijke partij op in de strafrechts- en zorgketens. De reclasseringswerker geeft iedere reclassent keer op keer de kans om zijn maatschappelijk bestaan inpasbaar te maken in de gereguleerde samenleving, wat betekent dat wanneer de reclassent recidiveert (opnieuw de fout in gaat) GGZ Reclassering dit aangrijpt als nieuwe kans om opnieuw een passende behandeling aan te bieden.

Het is aan ons om onze wijze van reclasseren voort te zetten zodat onze cliënten eigen successen gaan ervaren, ondanks de opgelegde instructies en strakke sturing op controle.

Doelgroep

GGZ Reclassering Fivoor werkt met en voor de volgende doelgroepen:

1. Algemeen
Iedereen met een geestelijke problematiek die daarnaast in aanraking komt of dreigt te komen met justitie. Dit wil zeggen: Iedereen die bijvoorbeeld onder invloed van middelen, dan wel een psychiatrische stoornis heeft en daarbij een strafbaar feit heeft, valt onder de doelgroep van de GGZ Reclassering.

2. Jong volwassenen
Een cliënt tussen de 16 en 23 jaar zien wij als een ‘jongvolwassene’. Deze leeftijdsgroep heeft een groot aandeel in de criminaliteit, maar niet elke jongere die de fout is in gegaan heeft baat bij dezelfde aanpak. Door het adolescentenstrafrecht hebben rechters en andere instanties meer mogelijkheden om maatwerk te bieden.

De officier van justitie kan zich laten adviseren over de ontwikkeling door bijvoorbeeld GGZ Reclassering Fivoor. Onze reclasseringswerkers kunnen advies inwinnen bij onder andere de Raad voor de Kinderbescherming. De rechter bepaalt uiteindelijk of jeugdstrafrecht, of volwassenstrafrecht toegepast gaat worden.

Komt iemand voor toezicht bij GGZ Reclassering Fivoor, dan kan de reclasseringswerker diverse methodieken gericht op uw jongvolwassenheid gebruiken om de kans dat iemand opnieuw de fout in gaat te verminderen (recidivevermindering).

3. Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking
Iemand heeft een licht verstandelijke beperking als het IQ onder de 85 is. Er worden dan niet alleen problemen ervaren bij het begrijpen van, cijfers en tijd, maar ook bij bijvoorbeeld het huishouden, zelfverzorging, werk en reizen (sociale en praktische vaardigheden).

Het doel van de reclasseringswerker is om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. De begeleiding past de reclasseringswerker daarom aan, aan wat de cliënt kan en snapt.

Locaties

Locaties van Reclassering zijn gevestigd in de volgende steden:

Den Haag
Vanuit deze locatie werken onze reclasseringswerkers ook in:

 • Delft
 • Den Haag: klinisch en DJI

Haarlem
Vanuit deze locatie gaan onze reclasseringswerkers ook naar:

 • Beverwijk
 • Purmerend
 • Zaandam
 • Klinisch: regio Haarlem/Hoofddorp
 • DJI: Justitieel complex Zaanstad

Heerhugowaard
Deze locatie is de standplaats voor onze reclasseringswerkers die ook werken in:

 • Den Helder
 • Hoorn
 • Klinisch: GGZ NHN te Heiloo; Brijder Kliniek Alkmaar
 • DJI: Alkmaar, Heerhugowaard

Leiden
Onze reclasseringswerkers gaan vanuit deze locatie ook naar:

 • Alphen aan den Rijn (inclusief DJI)
 • Gouda
 • Zoetermeer

Rotterdam

Casusvideo Reclassering
Play

Casusvideo Reclassering