Voor ketenpartners
Reclassering

Voor ketenpartners

Wij richten ons op mensen die door verslaving en/of psychische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie. Samen met ketenpartners van GGZ Reclassering zoals justitie, politie, gemeenten, het gevangeniswezen en zorginstanties zet onze afdeling zich in. Met als doel om de kans te verkleinen dat een iemand opnieuw in de fout gaat.

Onze afdeling heeft een kader vanuit justitie nodig om haar taken uit te voeren. Samen met ketenpartners helpen wij verschillende verdachten en daders. Denk aan iemand die voor het eerst de fout in gaat en zich bijvoorbeeld tijdens een avond stappen misdraagt. Maar ook aan iemand die al jarenlang bij de afdeling in beeld is. Dan probeert de reclassering steeds op een andere manier om te helpen tot het verminderen en/of voorkomen van gedrag dat niet mag.

Reclassering bij Fivoor

Wie zijn de ketenpartners van GGZ Reclassering?

Wij krijgen opdrachten van een Openbaar Ministerie (OM), de Zittende Magistratuur (ZM) of van een Justitiële Instelling. Samen met casemanagers en ketenpartners gaan wij aan het werk. Ook al voeren wij een opdracht uit voor een opdrachtgever, wij doen er alles aan om de kans op herhaling van fout gedrag te verkleinen bij onze cliënt. Dit doen wij met alle middelen die wij hiervoor beschikbaar hebben. Tijdens het reclasseringstraject kan het nodig zijn om samen te werken met andere partners. Met als doel om iemand een nieuwe basis te geven en dat hij/zij verder kan zonder opnieuw de fout in te gaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Afspraken met zorginstellingen en hulpverleners

Is er een zorgvoorwaarde opgelegd? Dan wordt de cliënt aangemeld via Ifzo. In Ifzo staan alle aanbieders van zorg die een contract met justitie hebben en die forensische zorg verlenen.

Afspraken met politie over vrijheidsbeperkende voorwaarden

De politie, het OM en de reclassering hebben landelijke afspraken over hun rol tijdens het toezicht. De politie heeft bijvoorbeeld een rol in de handhaving van beperking in vrijheden. Zoals een contactverbod of een verbod in een bepaald gebied.

Overige samenwerkingen

Naast ketenpartners heeft GGZ Reclassering ook met andere partijen afspraken. Op landelijk niveau, maar ook regionaal zoals met Zorg- en Veiligheidshuizen. Daarnaast schuiven onze reclasseringswerkers ook aan bij zogenoemde ZSM-tafels, waar onder andere gesproken wordt over snelrecht en supersnelrecht.

Het sociale netwerk

Mensen uit de omgeving van de cliënt zijn waardevolle referenten. Zij kunnen de reclasseringswerker informeren over hoe de cliënt zich in zijn eigen omgeving gedraagt. Ook kunnen zij de cliënt helpen bij de problemen.

Toestemming voor het geven en inwinnen van informatie

De reclassering mag alleen informatie met andere delen als dat nodig is voor het uitvoeren van haar taak. Daarvoor hebben wij soms toestemming van de cliënt nodig. Dit kan via een toestemmingsverklaring of via de drie-partijen overeenkomst.

GGZ Reclassering Fivoor
Play

GGZ Reclassering Fivoor

medewerkers aan het woord

Drie-partijen overeenkomst

De reclassering mag alleen informatie aan anderen geven of aan anderen vragen als die nodig is voor het uitvoeren van haar taak. Daarnaast heeft zij voor het opvragen van deze informatie toestemming van de cliënt nodig.

Soms vraagt de reclassering hulp van een ander zorgverlener. Bijvoorbeeld wanneer als voorwaarde hulp in de zorg is opgelegd. Of als de reclassering dit wenst om andere redenen.

Cliënt, de reclassering en specialisten in de zorg werken samen om een doel te bereiken. Er kan toestemming van de cliënt nodig zijn om informatie uit te wisselen. Een vorm van verklaring is de drie-partijen overeenkomst.

Wet Forensische zorg

Per 1 januari 2019 is de Wet Forensische Zorg actief. Deze wet wil door het bieden van goede zorg als onderdeel van de straf, de herhaling van gedrag waar een straf op staat verminderen.

Voor de reclassering geeft de wet vooral meer duidelijkheid over het uitwisselen van gegevens tussen verschillende organisaties. Er staat bijvoorbeeld welke informatie een organisatie in de zorg aan de reclassering moet geven. Dat is onder andere:

  • meldingen over aan-afwezigheid van cliënt;
  • weigeren medicatie;
  • medewerking (motivatie) van cliënt;
  • het volgen van behandelafspraken;
  • weigering van voorgeschreven medicijnen tegen het advies van de behandelaar;
  • signalen over gedrag dat risico met zich mee brengt;
  • vermoedens van overtreding van de voorwaarden en
  • een eventuele aanstaande beëindiging van de behandeling.

De zorgorganisaties en reclassering spreken elkaar regelmatig over hoe het gaat met de behandeling en het toezicht. Dit is ook nodig vanuit de wet. Het is goed om hier vooraf afspraken over te maken. Toestemming van de cliënt is niet nodig. Het is wel goed dat de cliënt ervoor tekent dat hij of zij de afspraken gezien heeft.

Eigen bijdrage Forensische zorg

De Wet Forensische Zorg bepaalt dat van de patiënt geen eigen bijdrage voor verblijf in een instelling kan worden gevraagd. Dit betekent dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie hierover is te vinden op Forensischezorg.nl.

 

Lees meer informatie over dit onderwerp in de informatiefolder van de SVG: Reclasseren met zorg