Wvggz

Wvggz

Crisismaatregel

Betrokkene/patiënt heeft direct zorg nodig (crisissituatie). Dit gaat via de crisismaatregel.

Zorgmachtiging

Verplichte zorg via een Zorgmachtiging.