triangle
Publicaties Gepubliceerd / Perspublicaties

De landelijke vakdag Verplichte Zorg en TBS: Meer dan een papieren taak

Collega's Jasper Schetters en Arjen Neven waren sprekers tijdens de landelijke vakdag van het Openbaar Ministerie. Over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen​ is een artikel ​geschreven.​​​ Naast de klassieke kerntaken, opsporen en vervolgen, heeft het Openbaar Ministerie (OM) ook een cruciale taak in zaken waar verplichte en forensische zorg een rol spelen. Deze dag werd georganiseerd voor alle OM’ers die zich met dit vaak complexe werk bezighouden.

Jasper Schetters (geneesheer-directeur bij Fivoor en directeur patiëntenzaken bij FPC de Kijvelanden)​ is één van de sprekers tijdens deze dag.”In die zin doe ik het eigenlijk zelden goed,” begint hij zijn verhaal. ​”Ik heb altijd wel met iemand ruzie.”​​

Om de complexiteit van zijn werk te illustreren schetst hij de casus van Ferry B. (niet zijn echte naam).​ ​Ferry is een man van 55 jaar die in zijn leven al tien keer veroordeeld is voor een keur aan strafbare feiten. ​Er is vastgesteld dat hij licht verstandelijk beperkt is en lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met borderline en antisociale en narcistische trekken.​ Hoe nu verder? Is een behandeling überhaupt zinvol, en zo ja, welke dan, en in welk kader?​

Arjen Neven (psychiater ​​bij Parnassia Groep en opleider bij Fivoor) gaf ​​​​een workshop over verslavingsproblematiek. ​​Alcohol- en drugsverslavingen spelen niet zelden een grote rol in het leven van mensen die te maken krijgen met verplichte of forensische zorg. Bovendien gaat verslaving bij deze groep mensen vaak gepaard met andere psychiatrische problemen zoals een bipolaire stoornis (in 52% van de gevallen), schizofrenie (47%), ADHD (23%) en depressie (19%).​​​

Er wordt er gekeken n​aar het totale ziektebeeld van GGZ-problematiek én verslaving. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat veel mensen met een alcohol- of drugsverslaving duidelijk waarneembare neurocognitieve afwijkingen vertonen in het brein, vertelt Neven. Bepaalde gebieden in hun hersenen zijn aantoonbaar anders ontwikkeld.

Klik hier om het hele artikel te lezen.