triangle
Publicaties Gepubliceerd / Perspublicaties

Behandeling gestraften in reguliere ggz (Bron: Volkskrant Opinie)

Nu de reguliere ggz wordt overspoeld door gestraften, is er een groter risico op (ernstige) incidenten, waarschuwen psychiaters van o.a. De Forensische Zorgspecialisten, Altrecht & Fivoor.

Per 1 januari van dit jaar is er nieuwe wetgeving van kracht in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om twee wetten en een wetsartikel: de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz). De Wvggz en de Wzd regelen de verplichte zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening respectievelijk psychogeriatrische stoornis, dan wel verstandelijke beperking.

Kunstmatige scheidslijn
De scheidslijn tussen die twee wetten is kunstmatig en hierdoor dreigen veel patiënten tussen wal en schip te vallen. Het wetsartikel 2.3 van de Wfz, levert echter voor zowel patiënt, hulpverlener als samenleving een bedekter, maar daarom niet minder ernstig risico op. Lees meer…