triangle
Publicaties Gepubliceerd / Perspublicaties

Hogeschool Rotterdam benoemt Ruud van der Horst tot lector Vakmanschap Forensische Zorg

Het College van Bestuur heeft dr. Ruud van der Horst benoemd tot lector Vakmanschap Forensische Zorg bij Hogeschool Rotterdam. Met zijn lectoraat gaat Van der Horst forensische zorg in het hbo een stevige impuls geven. Van der Horst: “De grote vraag naar forensische zorg legt veel druk op de sector. Meer dan ooit wordt een beroep gedaan op het vakmanschap van professionals. Met praktijkgericht onderzoek en via het onderwijs wil ik bijdragen aan de kwaliteit van de forensische zorg en daarmee delictgedrag van forensische patiënten terugdringen. Dit komt de veiligheid in de samenleving ten goede.”

Grote druk bij de forensische sector

Steeds vaker krijgen verdachten met psychiatrische problemen forensische zorg opgelegd. Deze zorg bestaat uit op maat gerichte beveiliging en behandeling waardoor terugval in delictgedrag wordt beperkt. De grotere vraag naar forensische zorg legt echter druk op de sector. Daarbij is de complexiteit van problematiek in instellingen relatief toegenomen doordat een deel van de zorg is verschoven naar settings met een lager beveiligingsniveau. Mede hierdoor ontstaat er een grotere behoefte aan forensische zorgkennis in sectoren als de reguliere GGZ, Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen, verslavingszorg, jeugdzorg, gevangeniswezen en reclassering.

De Champions League van de zorg

Van der Horst: “Forensische zorg kan worden gezien als de Champions League van de zorg. Uitdagingen zoals het omgaan met complexe psychopathologie, agressie en overig acting-out gedrag zien we in de forensische zorg in uitvergrote vorm terug. Om hier als professional goed mee om te kunnen gaan, dien je op de hoogte te zijn van de (wetenschappelijke) kennis en de wijze waarop deze praktisch toegepast moet worden. Binnen het huidige onderwijs is hier slechts in beperkte mate aandacht voor. Forensische zorg verdient een prominentere plaats in het curriculum. Hier ga ik mij hard voor maken.”

Over de lector en het lectoraat

Van der Horst gaat zijn werkzaamheden als lector combineren met zijn huidige werkzaamheden als wetenschappelijk adviseur bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). Hij is al meer dan twintig jaar actief in het veld. Van der Horst promoveerde in 2011 op onderzoek naar de sociale interactie van tbs-gestelden in relatie tot hun delictgedrag. Het lectoraat is verbonden aan de kenniscentra Zorginnovatie en Talentontwikkeling en gaat de aankomende acht jaar nauw samenwerken met de opleidingen Social Work en Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam. Het lectoraat wordt volledig gefinancierd door Fivoor, een instelling voor forensische en hoog intensieve zorg en reclasseringstoezicht.