triangle
Wij zijn fivoor

Werken bij tbs

In dit portaal vind je informatie over het domein tbs, geven we je een basis voor het werken in een tbs-kliniek en krijg je inzicht in de belangrijkste processen. Kom te weten wie wij zijn, wat we doen en met wie we samenwerken bij het domein tbs!
Welkom bij domein tbs! Gelezen

Welkom bij domein tbs!

Als je nieuwsgierig bent naar het werken in een tbs-kliniek of als je bij ons werkt, is het belangrijk dat je de juiste informatie op het juiste moment tot je beschikking hebt.

Wat doen we? Gelezen

Wat doen we?

FPC de Kijvelanden heeft de functie van het beveiligen van de maatschappij door gedwongen verpleging van gestrafte patiënten met een hoog risico op delict-recidive. Daarnaast bieden wij de patiënten een kans op resocialisatie.

De behandelafdelingen Gelezen

De behandelafdelingen

Alle behandelafdelingen binnen de tbs-kliniek hebben een naam van een edelsteen. Elke behandelafdeling heeft een werk- en leefmilieu afgestemd op de problematiek van de patiënt en bijbehorende zorgzwaarte.

Veilig werken in de tbs Gelezen

Veilig werken in de tbs

Fivoor hecht er grote waarde aan dat onze collega's veilig kunnen werken, getraind worden om agressief gedrag te voorkomen en weten hoe ze adequaat kunnen handelen als een patiënt agressief is.

Risicogestuurde zorg Gelezen

Risicogestuurde zorg

Onze patiënten vormen vanuit hun stoornissen en beperkingen een gevaar voor de maatschappij met een hoog risico op herhaling van gewelddadig delictgedrag. Daarom is het inschatten van risico's een voortdurend belangrijk aandachtspunt tijdens het leveren van passende zorg.

Leef- en behandelklimaat Gelezen

Leef- en behandelklimaat

Milieutherapie binnen een positief leefklimaat op de behandelafdeling vormt de kern van de behandeling. Sociotherapie speelt daarbij een heel belangrijke rol.

Theoretische grondslag behandelvisie Gelezen

Theoretische grondslag behandelvisie

De behandeling van patiënten bij de Kijvelanden is gebaseerd op verschillende theoretische grondslagen. In de praktijk houdt dit in dat FPC de Kijvelanden een relatie erkend tussen de psychiatrische stoornis van de patiënt en het gepleegde delict.

Positionering binnen Fivoor Gelezen

Positionering binnen Fivoor

Het domein tbs is één van de zes domeinen binnen Fivoor. FPC de Kijvelanden heeft de functie van het beveiligen van de maatschappij door gedwongen verpleging van al gestrafte patiënten met een hoog risico op delict-recidive.

Wat zijn onze ambities? Gelezen

Wat zijn onze ambities?

De speerpunten vanuit domein TBS zijn een doorvertaling vanuit de Fivoorbrede plannen, kaders die we meekrijgen van financiers, ontwikkelingen in het veld en gesprekken met de teams.

Wie werken er bij tbs? Gelezen

Wie werken er bij tbs?

FPC de Kijvelanden vindt een open en veilige werkcultuur belangrijk. Onze omgangsvormen staan beschreven in onze kernwaarden en gedragscode, maar nog belangrijker is om dit met elkaar vorm te geven.

Leren en ontwikkelen Gelezen

Leren en ontwikkelen

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld.

Wie zijn onze financiers? Gelezen

Wie zijn onze financiers?

De behandelingen in de tbs-kliniek worden gefinancierd door Justitie, volgens de DBBC-systematiek, die geldt voor instellingen die aan volwassenen (als onderdeel van een straf) psychiatrische zorg bieden.

Hoe worden we ondersteund? Gelezen

Hoe worden we ondersteund?

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt Fivoor ondersteund door verschillende afdelingen.