Positionering binnen Fivoor
Terug naar het overzicht

Positionering binnen Fivoor

Gelezen
Copy triangle

Fivoor heeft de maatschappelijke opdracht om mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, te behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren.

Positionering van domein tbs binnen Fivoor

Het domein tbs is één van de zes domeinen binnen Fivoor. FPC de Kijvelanden heeft in de eerste plaats de functie van het beveiligen van de maatschappij door gedwongen verpleging van al gestrafte patiënten met een hoog risico op recidive. In de tweede plaats hebben we de opdracht om patiënten met tbs-dwang (indien mogelijk) op een verantwoorde wijze terug te laten keren in de maatschappij (resocialisatie). Bekijk hieronder het organogram van Fivoor en hoe de tbs als onderdeel hieronder valt.

Organogram Fivoor

Klik op de afbeelding om deze in een groter formaat te bekijken.

Tbs-maatregel

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden wordt iemand opgenomen die een strafrechtelijke maatregel tbs met dwangverpleging (terbeschikkingstelling) heeft gekregen. De rechter kan iemand een (behandel)maatregel tbs met dwangverpleging opleggen wanneer deze persoon een ernstig delict heeft gepleegd en er vanuit Pro Justitia-onderzoek blijkt dat er een stoornis aanwezig is ten tijde van het delict, die verband houdt met het gepleegde delict en er daarnaast sprake is van een hoog recidiverisico.

Iemand kan het delict geheel of gedeeltelijk toegerekend krijgen. Voor het deel dat iemand toerekeningsvatbaar wordt geacht, legt de rechter een gevangenisstraf op. Voor het deel dat iemand het delict niet wordt toegerekend kan de maatregel tbs met dwangverpleging worden opgelegd. De tbs-maatregel wordt voor 2 jaar opgelegd en kan daarna telkens door de rechter voor de duur van 1 of 2 jaar verlengd worden.

Alleen voor delicten waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat in de wet kan een tbs-maatregel opgelegd worden. De gevangenisstraf gaat vooraf aan opname in het FPC. Na de gevangenisstraf wordt iemand voor de uitvoering van de tbs-maatregel opgenomen in het FPC.

Binnen de tbs worden patiënten behandeld voor de volgende stoornissen die ten grondslag kunnen liggen aan het delictgedrag: