Wat zijn onze ambities?
Terug naar het overzicht

Wat zijn onze ambities?

Gelezen
Copy triangle

Binnen het domein tbs formuleren we jaarlijks een aantal speerpunten. Deze speerpunten zijn een doorvertaling van de Fivoorbrede plannen, kaders die we meekrijgen van financiers, ontwikkelingen in het veld en gesprekken met de teams. Die speerpunten vormen onze ambities.

Fivoor heeft een strategisch beleidsplan, een jaarplan en een onderlegger op dit jaarplan. Deze documenten kan je ook op intranet vinden onder ‘Documenten’.

Veiligheid

Als rode draad door het jaarplan loopt het thema veiligheid, waarbij zowel de relationele veiligheid als de materiële veiligheid belangrijke aandachtspunten zijn. Binnen het domein tbs vinden we het belangrijk dat medewerkers veilig kunnen werken en hebben we als doel om ervoor te zorgen dat de materiele veiligheid op orde is en blijft.

Daarnaast zetten we in op relationele veiligheid. Het zorgen voor en het kunnen vertrouwen op elkaar is essentieel. Het is belangrijk om een prettig en positief leef- en werkklimaat te hebben waar afspraken helder zijn en we ons daaraan houden. Er geldt natuurlijk ook dat er een veilig leefklimaat moet zijn voor patiënten waar ze kunnen oefenen met nieuw gedrag. Een veilig leefklimaat draagt in belangrijke mate bij aan de behandelresultaten en daarmee de behandelduur.

Medewerkers zijn allemaal getraind om te kunnen omgaan met situaties van agressief en ontwrichtend gedrag van patiënten. Met andere woorden: alle medewerkers binnen het domein tbs zijn bevoegd en bekwaam om te handelen tijdens ontwrichtend en agressief gedrag van patiënten. Binnen het domein wordt hiervoor doorlopende begeleiding, scholing en training op het gebied van leef- en werkklimaat en verschillende veiligheidstrainingen aangeboden.

Veiligheid

Versterken van risicogestuurde zorg

Door optimaal gebruik te maken van de instrumenten van risicogestuurde zorg, willen we de risico’s op incidenten managen in de kliniek en de maatschappij en goed inhoud geven aan de behandeling van onze patiënten. Meer informatie hierover vind je onder de tegels Wat doen we en Risicogestuurde zorg tbs. De verschillende disciplines dragen daar aan bij vanuit hun eigen functie en rol binnen de behandeling en de organisatie. Naast dat het belangrijk is dat de verschillende prestatie-indicatoren behaald worden, willen wij de uitvoering van de kwalitatieve zorg continu verbeteren met onze collega’s. Het zich verder bekwamen in forensische scherpte is daarbij een belangrijk doel. Hiervoor is het belangrijk de visie op forensische scherpte te formuleren en hier woorden aan te geven. (Nieuwe) medewerkers binnen ons domein leren om professionele kennis, kennis van de voorgeschiedenis van de patiënt, spelende belangen en signalen samen te (blijven) brengen bij het nemen van beslissingen en het maken van afwegingen en dit te kunnen doen in de dagelijkse werkpraktijk.

Goed werkgeverschap

Onze visie is dat goede zorg niet geleverd kan worden zonder onze collega’s. Daarom is het goed werkgeverschap een belangrijke pijler binnen het jaarplan. De focus ligt daarbij op verdere ontwikkeling van een gezond en veilig werkklimaat met aandacht voor vitaliteit, ontspanning, werkplezier en mobiliteit.

Tbs jaarplan