Leren en ontwikkelen
Terug naar het overzicht

Leren en ontwikkelen

Gelezen
Copy triangle

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde werkzaamheden die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor/FPC de Kijvelanden en/of inspecties.

Veilig werken en forensische scherpte

Binnen de tbs hebben we aantal trainingen en scholingen verplicht gesteld in de eerste periode van je indiensttreding. Ook komen een aantal trainingen jaarlijks terug. Dit zijn “opfris”-trainingen op het gebied van veiligheid zoals de-escalerend werken, technieken om in te grijpen bij een separatie, BHV voor medewerkers in de 24-uurs zorg en begeleiding en scholing rondom thema’s over het werk, leefklimaat en forensische scherpte.

Binnen de tbs is het van belang is om als forensisch medewerker en behandelaar te beschikken over de vaardigheid “forensische scherpte”. Meer hierover vind je op de pagina risicogestuurde zorg. Het is belangrijk dat je deze vaardigheid ontwikkelt en het scholingsaanbod is hier ook op gericht.  Forensische scherpte is daarnaast niet alleen iets van de individuele behandelaar of begeleider, maar we kunnen vooral elkaar erin versterken. Daarmee ontwikkel je forensische scherpte ook als team, waarbij je elkaar aanvult, ondersteunt en bevraagt. Op dit moment bestaat er binnen het (online) leerplatform scholingsaanbod dat in meer of mindere mate bijdraagt aan forensische scherpte (dit zijn modulen van de forensische leerlijn).

Opleidingsplan tbs

De verschillende opleidingsdoelen worden beschreven in het opleidingsplan van het FPC. Daarbij wordt ook de vertaling gemaakt naar opleidingsplannen voor de verschillende afdelingen en naar individuele opleidingen. Het leren en verder ontwikkelen vinden wij belangrijk en een taak van de leidinggevende én jou als medewerker. Meer informatie over opleiden vind je op de intranetpagina Opleiden.

In de begroting is rekening gehouden met 36 uur opleidingsactiviteiten per FTE per jaar. Er is 3,2% van de bruto loonsom gereserveerd voor de ontwikkeling per medewerker. De medewerkers in de VOV vormen hier een uitzondering op. Daarvoor is 80 uur per FTE begroot. Dit heeft mede te maken met de verplichte scholing die is vastgesteld voor deze groep en onderdeel is van het inwerkprogramma. Het management van het domein bepaalt de besteding van het opleidingsbudget.

Opleidingsaanbod

Binnen Fivoor hebben we een ruim aanbod aan scholing. Al ons aanbod kan je vinden binnen het leerplatform. Dit kan je vinden door op ons intranet op het kopje leren en ontwikkelen te drukken en dan in te loggen op het leerplatform. Daar kom je binnen op je persoonlijke pagina waar de eventuele verplichte onderdelen al zijn toegevoegd. Heb je iets al elders behaald kan je het certificaat uploaden en hoef je het niet nogmaals te doen. Kijk gerust eens rond op het platform. Je kan gebruik maken van onze bibliotheek voor het aanvragen van vakbladen en artikelen of hulp bij een literatuur onderzoek. Neem gerust een kijkje.

Instructiehandleiding leerplatform medewerkers
Instructiehandleiding (team)managers

Forensisch Vakmanschap

Forensisch Vakmanschap is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag waardoor jij als forensisch zorgprofessional hoogwaardige begeleiding en behandeling kan bieden aan patiënten. Je maakt continu keuzes en afweginge​n met aandacht voor de belangen en ontwikkeling van de patiënt en de veiligheid voor alle betrokkenen. Jij ontwikkelt je doorlopend en voert hier zelf de regie in. De tools van Forensisch vakmanschap helpen je hierbij.

Drie tools geven invulling aan Forensisch Vakmanschap:

Klik op een van de tools voor meer informatie of kijk op ForensischVakmanschap.nl.