De behandelafdelingen
Terug naar het overzicht

De behandelafdelingen

Gelezen
Copy triangle

Tbs-kliniek De Kijvelanden is geopend in 1996. Op deze pagina lees je meer over het gebouw en de behandelafdelingen.

Document met praktische informatie FPC

Voor de Fivoor-collega’s die bij het FPC werken hebben we de praktische informatie over de afdelingen en diensten kort beschreven en gebundeld in een document. Zo vind je snel de meest relevante informatie en weet je wat er van je verwacht wordt in verschillende situaties. Natuurlijk staat niet alles in dit document, dus neem vooral de tijd om de rest van het portaal door te nemen.

Praktische informatie FPC

Ontstaan van de Kijvelanden

De Kijvelanden was de eerste kliniek die met zorgprogramma’s ging werken en in die jaren was dat erg vernieuwend. Ze noemden dat de “kroonjuwelen” van de Kijvelanden en van daaruit is het idee ontstaan om alle afdelingen een naam van een edelsteen geven. Tot op heden is dat gebleven en zijn ook de nieuw gebouwde afdelingen vernoemd naar een edelsteen.

De Kijvelanden is vernoemd naar het gebied waar het gebouwd is. Het gebied de Kijvelanden is op 10 mei 1571 ontstaan. Vind je het leuk om het hele verhaal van het ontstaan van het gebied te lezen? Bekijk dan de website van de VVPA. De tbs-kliniek is in 1995-1996 gebouwd door architect Henk de Jong. Het idee was een complex te maken dat de geslotenheid heeft die een tbs-kliniek vereist, maar tegelijkertijd in verbinding staat met de buitenwereld.

‘De Kijvelanden’ is geen gesloten fort, zoals zoveel gevangenissen en penitentiaire inrichtingen. Het ís ook geen gevangenis, al zitten er wel mensen gedwongen opgesloten. ‘De Kijvelanden’ is een open complex, een lappendeken van geschakelde paviljoens (afdelingen) met ruime binnenruimte. Het gebouw heeft afdelingen die over de muur heen steken. Dit in overeenstemming met het feit dat een patiënt met tbs zijn straf al heeft uitgezeten. De patiënt wordt in de kliniek in feite voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. In tegenstelling tot een gevangenis is ook het hek achter de muur geplaatst.

Indeling van de kliniek

Alle leeffuncties voor patiënten zijn op de eerste verdieping. Van binnen komt het over als een mini-dorpje, een mini-maatschappij. De ‘straten’ (gangen) verbinden de afdelingen (vroeger woonpaviljoens geheten) met WL&S, kantine, sport, therapie en het DAC. Je kunt zelfs verschillende routes nemen om op een bepaalde plek te komen, net als in een echt dorp.

Een aantal secties functioneren op zichzelf, zoals de zwaarbeveiligde afdeling Olivijn die van de rest geïsoleerd is in het midden van het gebouw en een eigen luchtplaats heeft in de vorm van een hermetisch gesloten patio. De geslotenheid van deze afdeling staat in scherp contrast met de patio’s van de ‘reguliere’ afdelingen.

Doordat het gebouw is opgetild, staan de afdelingen gedeeltelijk op palen. Zo ontstaat een grillig binnenterrein, dat met muren in meerdere compartimenten is opgedeeld. Het idee was dat je als patiënt de mogelijkheid hebt om je op jezelf terug te trekken in deze binnentuinen. De patiëntenkamers hebben grote ramen die een weids uitzicht op de weilanden naast ‘De Kijvelanden’ bieden. Opnieuw dus dat contact met de buitenwereld.

De behandelafdelingen

Hieronder staat meer informatie over de behandelafdelingen van FPC de Kijvelanden.

De Blink: resocialisatieafdeling

De resocialisatieafdeling van De Kijvelanden in Rotterdam centrum.

Doelgroep en visie
De Blink neemt naast patiënten met een tbs-maatregel ook patiënten op met verschillende juridische kaders. De Blink ligt gelegen in het centrum van Rotterdam en bestaat uit een leefgroep met 10 patiënten. Daar aangrenzend zitten nog 5 appartementen en 6 plekken op de Boeg. Deze zijn naast elkaar gelegen. Op de Blink bevindt zich het staf kantoor waar alle patiënten naar toe kunnen wanneer zij vragen hebben. Daarnaast beschikken wij over 10 trainingswoningen.

De trajecten zijn gericht op “zorg op maat”. Dit betekent dat bij iedere individu gekeken wordt wat passend is. Meestal is het traject:
1.            Leefgroep de Blink
2.            Appartement / de Boeg
3.            Trainingswoning
4.            Zelfstandig wonen

Wanneer blijkt dat een patiënt niet zelfstandig kan wonen wordt een patiënt na het wonen op de Blink overgeplaatst naar een andere vervolginstelling.

Profiel patiënt
Voorheen bestond de Blink uit patiënten met een tbs-maatregel waarbij de persoonlijkheids-problematiek op de voorgrond stond. Met de opstart van de F-RIBW nemen wij ook patiënten op met een licht verstandelijke beperking en/of een psychotische stoornis. Verslavingsproblematiek staat bij het merendeel van de patiënten op de voorgrond. Het is belangrijk dat een ieder naar draagkracht een dagbesteding heeft. Bij opname wordt aan de hand van het traject bekeken of een patiënt begeleiding krijgt van de staf aanwezig op de Blink of van het extramurale team (EFT). Wanneer gekozen wordt voor het eerste zal er gedurende het traject gekeken worden wanneer de patiënt over kan naar het EFT. Het EFT blijft dan betrokken in samenwerking met de reclassering tot de afronding van de maatregel.

Jade: zeer intensieve zorg afdeling

Zeer intensieve zorg (ZIZ) afdeling voor kwetsbare patiënten die nog niet stabiel zijn en groepsongeschikt

Doelgroep en visie
Op afdeling Jade wordt er intensieve hand-in-hand begeleiding gegeven aan 7 patiënten. De visie is dat de zelfstandigheid en autonomie van de patiënten worden vergroot, patiënten psychiatrisch stabiel worden en het recidiverisico afneemt.

Profiel patiënt
Patiënten op afdeling Jade zijn doorgaans gediagnostiseerd met een psychotische stoornis. Het psychiatrische toestandsbeeld is vaak instabiel tot zelfs de crisisfase van het ziektebeeld. Daarbij is kenmerkend de hoge mate van ondersteuning bij het globale functioneren en het terugdringen van risicofactoren om de orde en veiligheid van de patiënt en de afdeling te borgen. Patiënten worden ondersteund bij het vergroten van hun risicomanagement door onder andere te werken met een vroegsignaleringsplan (VSP). Het VSP wordt opgesteld door de coach van de patiënt. Waar mogelijk wordt dit samen met de patiënt gedaan.

Een dag op afdeling Jade
Op afdeling Jade is er een vaste gestructureerde dagindeling voor de patiënten die gevuld is met een dagopening- en dagsluiting, gezamenlijke eetmomenten, activiteiten- en arbeidsblokken en therapie. De behandeling is op maat, waarbij vrijheden en activiteiten worden afgestemd op het toestandsbeeld en de draagkracht van de patiënt. Dagelijks wordt er door de patiënten gekookt met eventuele begeleiding van een medewerker. Op afdeling Jade wordt bij een groot aantal patiënten de ADL intensief ondersteund door de medewerker. Daarbij kan je denken aan helpen met douchen en het schoonhouden van zijn kamer, omdat de patiënt hier zelf geen initiatief voor neemt.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Jade heb je veel geduld en geef je zorg op maat. Omdat de patiënt veel één op één begeleiding behoeft, heb je in de dienst veel patiëntencontact. Het bieden van duidelijkheid en structuur staat hierbij op de voorgrond. Vanwege het onvoorspelbare gedrag van de patiënt, is het op afdeling Jade noodzakelijk dat je als medewerker vroegtijdig risico’s signaleert, taxeert en wegneemt.

Karmijn: LVB en structuurafdeling

Behandelafdeling voor patiënten met een licht verstandelijke beperking en/of een bovengemiddelde behoefte aan structuur en individuele begeleiding.

Doelgroep en visie
De psychiatrische achtergrond van de patiënten is divers. De meeste patiënten zijn LVB, vaak gecombineerd met een (antisociale) persoonlijkheidsstoornis en/of psychotische problematiek.

Profiel patiënt
De doelgroep is verschillend, waardoor maatwerk belangrijk is. Sommige patiënten hebben veel sturing en begeleiding nodig. Iedere patiënt is wel in staat zichzelf en zijn kamer voldoende verzorgen. Patiënten hebben vooral baat bij duidelijkheid en begrenzing. Er is ook een groot verschil in de draagkracht van de patiënten. De meeste patiënten kunnen een volledig blokkenrooster volgen, waar anderen maximaal twee blokken aan kunnen. Deze diversiteit zorgt ook voor een wisselend aandeel in de groepsdynamiek. Vooral bij groepsbesprekingen is de medewerker nodig om sturing te geven en patiënten te stimuleren elkaar aan te spreken.

Alle patiënten hebben een coach. De coach spreekt de patiënt over de behandeling en helpt de patiënt bij praktische zaken. De coach is het eerste aanspreekpunt van de patiënt en er wordt van de patiënt verwacht dat hij zaken met zijn coach oppakt en een behandelrelatie opbouwt. Ook worden leerdoelen en het vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld met de patiënt.

Een dag op afdeling Karmijn
Op afdeling Karmijn zijn een aantal groepsmomenten, waarvan de staf verwacht dat de patiënt aansluit: de dagopening, lunch, diner en de dagsluiting. Op afdeling Karmijn is het niet verplicht om bij de lunch en diner aan te sluiten, tenzij de patiënt een verlofkader heeft. Dan is de patiënt verplicht om één maaltijd op de groep te nuttigen. Kiest hij er voor om niet bij de groep aan te sluiten, dan eet de patiënt op zijn eigen kamer. De meeste patiënten doen hun corveetaken uit zichzelf en kunnen zelfstandig een maaltijd bereiden voor de groep. Op afdeling Karmijn organiseren we regelmatig activiteiten, zoals een barbecue, spelletjesavond of FIFA-toernooi. Meer dan de helft van de patiënten zijn hier altijd bij aanwezig. Dit draagt bij aan de goede sfeer die er heerst.

Profiel medewerker
Het team van afdeling Karmijn vindt betrokkenheid belangrijk. Wij streven naar een veilige afdeling waar patiënten zich prettig voelen. Als team investeren we veel in een fijne sfeer op de afdeling en proberen voldoende aandacht te schenken aan de patiënten om zo een vertrouwensband op te kunnen bouwen. Het is als medewerker op afdeling Karmijn belangrijk dat je goed kunt schakelen tussen patiënten waarbij een LVB aanpak nodig is en patiënten bij wie dit niet het geval is.

Koraal: opname- en diagnostiekafdeling

Doelgroep en visie
Afdeling Koraal is de opnameafdeling van het FPC. Belangrijke taken van het behandelteam zijn het doen van diagnostiek, opbouwen van een behandelrelatie, opzetten van het behandeltraject en daarbij in kaart brengen van risicofactoren en vroege signalen in aanloop naar delictgedrag. Er verblijven 12 patiënten op de afdeling. Doorgaans worden zij opgenomen vanuit een penitentiaire inrichting waar zij hun gevangenisstraf hebben uitgezeten. Eenmaal hier beginnen zij aan hun behandeling binnen de tbs-maatregel. Ook patiënten die vanuit een ander FPC in de Kijvelanden geplaatst worden, worden op Koraal opgenomen als er diagnostiekvraagstukken zijn of eerst duidelijk moet worden welke vervolgafdeling passend is bij de problematiek en zorgintensiteit.

Profiel patiënt
Er is sprake van een gemengde patiëntengroep voor wat betreft problematiek,  zorgbehoefte  en delict-gerelateerde risicofactoren. Kenmerkend voor het werken met deze groep is dat de benodigde bejegeningsstijl per patiënt verschilt, afhankelijk van de problematiek en de forensische risico’s.  Elke patiënt wordt intensief begeleid, waarbij twee coaches worden ingezet. Op een reguliere behandelafdeling heeft een patiënt doorgaans 1 coach. Op deze manier wordt de objectieve kijk op een patiënt bevorderd en het risicomanagement vormgegeven. Ook krijgt de patiënt veel uitleg over de tbs-maatregel en investeert het behandelteam tijd in de praktische zaken die komen kijken bij opname in een tbs-kliniek.  Elke patiënt krijgt een op maat gemaakt rooster met daarop de geïndiceerde therapieën, dagbesteding en activiteiten die hij volgt bij de afdeling Werken, Leren en Sport.

Een dag op afdeling Koraal
De milieutherapie op afdeling Koraal wordt vormgegeven door groepsmomenten, gezamenlijke maaltijden en recreatieve activiteiten. Er wordt elke dag door één patiënt gekookt, eventueel met ondersteuning van staf. Patiënten voeren ook corvee- en schoonmaaktaken uit volgens een rooster. Het behandelteam investeert in een afdelingsmilieu met een duidelijke structuur en duidelijkheid over afspraken en procedures.

Profiel medewerker
De medewerker op afdeling Koraal heeft een geduldige en uitnodigende houding  en ondersteunt de patiënten bij het starten van hun verblijf en behandeling in de kliniek. Bij de bejegening is het bieden van structuur en duidelijke uitleg belangrijk. Kennis van de verschillende ziektebeelden en forensische risicofactoren is nodig om het risicoprofiel en de diagnostiek van de patiënt goed in kaart te brengen.

Olivijn: zeer intensieve zorg voor patiënten met een EVBG (Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk) status

Olivijn is een ZIZ-afdeling, ook wel Zwaar Intensieve Zorg afdeling.

Doelgroep en visie
Olivijn biedt risico-gestuurde zorg aan patiënten die vanuit hun problematiek en recidiverisico extreem vlucht- en/of beheersgevaarlijk zijn.

Profiel patiënt
Er verblijven 7 patiënten op deze afdeling, waarbij de problematiek uiteenloopt. Dat betekent dat hier zowel patiënten verblijven met psychotische problematiek, als met verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek. Al deze patiënten hebben een EVBG-status (Extreem vlucht- en beheers gevaarlijk).

Een dag op afdeling Olivijn
De dag verloopt via een vaste dagstructuur en heeft een voorspelbare indeling om stabiliteit in het functioneren van de patiënten te stimuleren. Elke patiënt heeft een op maat gemaakt dagprogramma dat is toegesneden op de individuele mogelijkheden van de patiënt en is afgeleid van het Verpleeg- en Behandelplan en het vroegsignaleringsplan. Dit betekent dat sommige patiënten een volledig individueel, van de groep gescheiden programma volgen met veel beperkende maatregelen. Andere patiënten volgen recreatieve momenten of activiteiten samen met andere patiënten. Dit hangt af van de groepsgeschiktheid en de risico’s voor de orde en veiligheid op de afdeling en in de kliniek.

In de kliniek hebben we 2 isoleercellen en 4 separeercellen. De verzorging van de patiënten die in de isoleer/separeer verblijven, valt onder afdeling Olivijn. Voor de verzorging van patiënten krijgt de afdeling ondersteuning van de afdeling waar de patiënt normaliter verblijft.

Profiel medewerker
De medewerker heeft een goed ontwikkelde forensische scherpte met extra alertheid op vroegsignalen die kunnen leiden tot agressie.  Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers snel kunnen schakelen tussen de verschillende bejegeningsstijlen per patiënt en de-escalerend werken daar waar nodig. Het is een vereiste om een teamspeler te zijn met goede communicatieve vaardigheden.

Onyx: voor patiënten met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis

Behandelafdeling voor patiënten met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis

Doelgroep en visie
Op afdeling Onyx verblijven 11 patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast zijn verslaving en psychotische problematiek regelmatig bijkomende stoornissen. Het is een sociaal therapeutische afdeling, waarbij van de patiëntengroep verwacht wordt dat zij elkaar aanspreken op gedrag. De doelgroep vraagt veel aandacht en sturing vanwege de LVB-problematiek. Omdat de patiënten op deze afdeling geneigd zijn zichzelf te overschatten vanuit beperkt probleembesef en -inzicht (ook door hun persoonlijkheidsproblematiek).

Profiel patiënt
Alle patiënten op afdeling Onyx hebben een lichte (tot matige) verstandelijke beperking.  Daarnaast staat voornamelijk persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. Onze patiënten hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur en eenduidigheid in de communicatie. Elke patiënt heeft een coach en een schaduwcoach. De coach is het eerste aanspreekpunt.  Voor inhoudelijke zaken wordt de patiënt altijd naar zijn coach verwezen. Op deze manier wordt onduidelijkheid in de gemaakte afspraken voorkomen.  De schaduwcoach neemt de taken van de coach over in zijn/haar (langer durende) afwezigheid.  Elke patiënt houdt samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) up to date.

Een dag op afdeling Onyx
Op afdeling Onyx starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om te toetsen (aan de hand van het VSP) hoe het met de patiënt gaat. In de ochtend en middag volgende patiënten hun blokken en therapieën aan de hand van een op maat gemaakt rooster naar draagkracht en draaglast. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De patiënten koken zelf op afdeling Onyx. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met coach.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Onyx sta je sterk in je schoenen. De dynamiek op de afdeling gaat gepaard met veel discussie. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de afspraken en de patiënt te verwijzen naar zijn coach. De patiënten zoeken ruimte en daarbij is het van belang dat je durft te begrenzen (bijvoorbeeld door nee zeggen) en goed kan uitleggen waarom je dat doet . Het is belangrijk dat je gemaakte afspraken nakomt en duidelijk en kort bent in de communicatie met de patiënt. Op deze manier voelt de patiënt zich gehoord en neem je hem serieus.

Topaas: voor patiënten die naast een psychiatrische stoornis een licht verstandelijke beperking hebben

Behandelafdeling voor patiënten die naast een psychiatrische stoornis een lichtverstandelijke beperking hebben

Doelgroep en visie
Op afdeling Topaas verblijven 12 patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychotische stoornis. Daarnaast kan een patiënt verslavingsproblematiek hebben. Het is een supportieve afdeling waar kwetsbare patiënten verblijven die gestabiliseerd zijn door middel van antipsychotica. De dagelijkse gang van zaken moeten duidelijk en voorspelbaar zijn. Verstoringen van het dagelijks leven moeten worden beperkt.

Profiel patiënt
Elke patiënt op afdeling Topaas heeft een licht tot matige verstandelijke beperking en/of functioneert op dit niveau. Daarnaast staat voornamelijk een psychotische stoornis op de voorgrond. Elke patiënt met LVB heeft baat bij duidelijkheid en structuur. De patiënten op deze afdeling hebben een sterke behoefte aan ondersteuning, structuur en positieve bekrachtiging. Elke patiënt heeft een coach en een schaduwcoach. Met de coach worden afspraken gemaakt en voor inhoudelijke zaken wordt de patiënt altijd doorverwezen naar zijn coach. De schaduwcoach komt voor de patiënt alleen voor deze rol in beeld wanneer de coach op vakantie is. De patiënten op deze afdeling kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en daarom is het belangrijk om altijd alert te zijn op vroegsignalen vanuit het vroegsignaleringsplan (VSP). Deze is opgesteld samen met de coach en de patiënt.

Een dag op afdeling Topaas
Op afdeling Topaas starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om te toetsen (met het VSP) hoe het met de patiënt gaat. In de ochtend en middag volgende patiënten hun blokken en therapieën aan de hand van een op maat gemaakt rooster naar draagkracht en draaglast. Het is belangrijk dat patiënten worden gemotiveerd en zo nodig worden herinnerd aan hun programma. De medewerker houdt dan ook goed bij of de patiënten zijn waar ze moeten zijn. Patiënten verdienen tokens door zich te houden aan hun programma. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met coach. De patiënten koken zelf op afdeling Topaas , met behulp van staf.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Topaas heb je veel geduld en richt je de behandeling op het maken van kleine stappen. Het is belangrijk om kort en duidelijk te zijn in je communicatie. Je stelt één vraag tegelijk en kijkt niet te ver in de toekomst. Je geeft hand in hand begeleiding op verschillende leefgebieden van de patiënt. Je kan goed omgaan met onvoorspelbare situaties en weet op een creatieve manier in te steken bij deze doelgroep.

Opaal: voor patiënten met een psychotische stoornis/ontwikkelingsstoornis

Behandelafdeling voor patiënten met een psychotische stoornis en/of een ontwikkelingsstoornis.

Doelgroep en visie
De patiënten die op afdeling Opaal verblijven zijn voornamelijk gediagnosticeerd met een psychotische stoornis en/of een ontwikkelingsstoornis, zoals autismespectrumstoornis (ASS). Het is een afdeling met een supportief behandelmilieu. Het supportieve model heeft als basiskenmerken dat het behandelklimaat met name steunend en gestructureerd is. Deze vorm van milieutherapie is erop gericht de patiënt zich te laten ontwikkelen met minimale druk met als doel dat hij psychiatrisch stabiel wordt of blijft en binnen de stabiliteit kan werken aan de verschillende behandeldoelen. Doordat het supportieve behandelmilieu gericht is op stabilisatie en begeleiding, worden de patiënten minder snel overprikkeld en kan hun autonomie beter gewaarborgd worden.

Profiel patiënt
Elke patiënt op afdeling Opaal heeft een psychiatrische stoornis. De patiënten worden voornamelijk op afdeling Opaal geplaatst wanneer zij psychotische problematiek hebben die op de voorgrond staat. Bijvoorbeeld schizofrenie of ASS.  Vaak is er sprake van co-morbiditeit, zoals verslavingsproblematiek. Een patiënt op Opaal heeft veel baat bij structuur en individuele begeleiding.  De groepsleiding zorgt ervoor dat de dagstructuur gehandhaafd blijft. Ook heeft iedere patiënt op de afdeling een coach  die de patiënt ondersteunt met bijvoorbeeld het uitvoeren van de doelen die vastgesteld zijn in het individuele behandelplan. Elke patiënt heeft samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld waarin beschreven staat welk gedrag de patiënt vertoont wanneer het minder goed met hem gaat, wat de risicosignalen zijn en wat dan te doen. Het is belangrijk om deze signalen te kunnen herkennen.

Een dag op afdeling Opaal
Er is op afdeling Opaal een duidelijke structuur met duidelijke grenzen en regels. Er zijn vaste en verplichte groepsmomenten voor de patiënten, zoals: de dagopening, lunch, avondmaaltijd en dagsluiting. De patiënten spreken tijdens de groepsmomenten over hoe ze zich voelen. Het is ook een toetsingsmoment voor de afdelingsstaf.

Profiel medewerker
Op de afdeling Opaal wordt er zorg en traject op maat geboden, hierbij wordt gekeken naar de behoeften en vermogens van een patiënt. Er wordt rekening gehouden met ieders draagkracht- en last. Geduld en empathie zijn belangrijke eigenschappen van onze collega’s.

Robijn: voor patiënten met (meervoudige) persoonlijkheidsproblematiek

Behandelafdeling voor patiënten met een (meervoudige) persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met andere stoornissen.

Doelgroep en visie
Op afdeling Robijn verblijven patiënten bij wie persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond staat. Het is een sociaal therapeutische afdeling waar patiënten geleerd wordt om zelf vaardigheden in te zetten om conflicten en andere problemen op te lossen. Op deze afdeling ligt een groot deel van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief bij de patiënt zelf.

Profiel patiënt
Elke patiënt op afdeling Robijn heeft een persoonlijkheidsstoornis. Denk hierbij aan een narcistische of antisociale stoornis. De problematiek is vaak meervoudig. Daarbij kan gedacht worden aan zedenproblematiek (pedofilie), maar ook aan verslavingsproblematiek. De patiënt is verbaal sterk en weet goed wat hij wil. Hij doet er dan ook alles aan om zijn gelijk te krijgen en het doel dat hij voor ogen heeft te behalen. De patiënt heeft een grote draagkracht en werkt vaak de gehele dag binnen of buiten de kliniek. De patiënt heeft een coach en een schaduwcoach. Alle inhoudelijke zaken lopen via de coach. Elke patiënt heeft samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld waarin beschreven staat welk gedrag de patiënt vertoont wanneer het minder goed met hem gaat en wat er dan nodig is als risicomanagement. Het is belangrijk om deze signalen te kunnen herkennen, patiënten te leren de risico’s zelfstandig te hanteren en dit te ondersteunen of over te nemen als ze dit zelf niet lukt.

Een dag op afdeling Robijn
Op afdeling Robijn starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om te toetsen hoe het met de patiënt gaat. In de ochtend en middag volgen patiënten hun blokken en therapieën. Een groot gedeelte van de patiënten loopt (werk)verlof buiten de kliniek. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid is groot. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met coach. De patiënten koken zelf op afdeling Robijn.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Robijn sta je sterk in je schoenen. Je bent verbaal sterk en je weet hoe je op een professionele manier moet reageren. Je bent opgewassen tegen een grote mond en je weet hoe grensoverschrijdend gedrag te begrenzen. De problematiek van patiënten komt duidelijk naar voren in de manier waarop ze het contact aangaan, waarbij ze zaken persoonlijk kunnen maken. Dit moet je als uitdaging kunnen zien, kunnen verdragen en in de behandeling van de patiënt kunnen brengen. Ook moet je deze dynamiek met je collega’s kunnen bespreken. Je kan op gelijkwaardige manier met de patiënt communiceren en daardoor kan er diepgang plaats vinden in de gesprekken.

 

Saffier: voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en verslavingsachtergrond

Behandelafdeling voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, eventueel in combinatie met een psychotische stoornis en/of een verslavingsachtergrond.

Doelgroep en visie
Op afdeling Saffier verblijven patiënten waarbij persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond staat. Het is een sociaal therapeutische afdeling waarin patiënten geleerd wordt om zelf hun vaardigheden in te zetten om conflicten en andere problemen op te lossen. Op deze afdeling ligt een groot deel van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief bij de patiënt zelf. Een aantal patiënten zijn hiertoe minder in staat en krijgt daarbij de benodigde begeleiding van staf. Deze patiënten behoeven meer structuur en aansturing.

Profiel patiënt
Elke patiënt op afdeling Saffier heeft een persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast kan een patiënt verslavingsproblematiek, een psychotische stoornis en/of zedenproblematiek hebben. De meesten zijn verbaal sterk en zelfredzaam. Sommige patiënten hebben meer hulp, begeleiding en aansturing nodig. Elke patiënt heeft een coach met wie alle inhoudelijke zaken besproken worden. Elke patiënt heeft samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld waarin beschreven staat welk gedrag de patiënt vertoont wanneer het minder goed met hem gaat en wat er dan moet gebeuren. Het is belangrijk om deze signalen te kunnen herkennen.

Een dag op afdeling Saffier
Op afdeling Saffier starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om te toetsen hoe het met de patiënt gaat. In de ochtend en middag volgen de patiënten hun blokken en therapieën. Een groot gedeelte van de patiënten loopt (werk)verlof buiten de kliniek. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met coach. De patiënten koken zelf op afdeling Saffier.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Saffier sta je sterk in je schoenen. Je bent verbaal sterk en je weet hoe je op een professionele manier moet reageren op verbale agressie.  Je kunt patiënten begrenzen als dat nodig is en ze ook ondersteunen bij zaken waar zij (nog) hulp bij nodig hebben. De problematiek van patiënten komt duidelijk naar voren in de manier waarop ze het contact aangaan, waarbij ze zaken persoonlijk kunnen maken. Dit moet je als uitdaging kunnen zien, kunnen verdragen en in de behandeling van de patiënt kunnen brengen.  Ook moet je deze dynamiek met je collega’s kunnen bespreken. Je kan op gelijkwaardige manier met de patiënt communiceren en daardoor kan er diepgang plaats vinden in de gesprekken.

Smaragd: voor patiënten met een lichtverstandelijke beperking en een hoge zorgbehoefte

Behandelafdeling voor patiënten met een lichtverstandelijke beperking en een hoge zorgbehoefte

Doelgroep en visie
Afdeling Smaragd is een kleine afdeling voor patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychiatrische stoornis en/of persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast kan een patiënt verslavingsproblematiek hebben. Het is een supportieve afdeling waar patiënten verblijven die baat hebben bij een kleinere leefgroep.

Profiel patiënt
Elke patiënt op afdeling Smaragd is LVB. Daarnaast staan zowel persoonlijkheidsproblematiek als psychotische problematiek op de voorgrond. Veel patiënten op Smaragd hebben één op één begeleiding nodig, omdat hun zelfstandigheid en de zelfredzaamheid onvoldoende is. Daardoor is de zorgbehoefte hoog. Elke patiënt heeft twee coaches, zodat de zorg en bejegening optimaal op de patiënt kan worden afgestemd.  Het gedrag van de patiënten op deze afdeling kan onvoorspelbaar zijn en daarom zijn we altijd alert op vroegsignalen vanuit het vroegsignaleringsplan (VSP) en dicht bij de patiënt in de buurt om snel te kunnen de-escaleren als dat nodig is. Ook 1-op-1 begeleiding werkt risico-verlagend bij de patiënten.

Een dag op afdeling Smaragd
Op afdeling Smaragd starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om te toetsen hoe het met de patiënt gaat aan de hand van zijn VSP.  In de ochtend en middag volgen patiënten hun blokken en therapieën aan de hand van een op maat gemaakt rooster naar draagkracht en draaglast. Het is belangrijk dat patiënten worden gemotiveerd en zo nodig worden herinnerd aan hun programma. De medewerker houdt dan ook goed bij of de patiënten zijn waar ze moeten zijn. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met de coach. De patiënten koken zelf op afdeling Smaragd, met behulp van staf.

Profiel medewerker
Als medewerker op afdeling Smaragd heb je veel geduld en geef je zorg op maat. Omdat de patiënt veel één op één aandacht behoeft, besteed je in de dienst veel tijd aan direct patiëntencontact. Voordoen, herhalen, veel samen doen en duidelijkheid en structuur bieden staan hierbij centraal.  In de communicatie met patiënten gebruik je korte gesprekken met een duidelijke boodschap.

Werken bij Fivoor
Play

Werken bij Fivoor

Sociaal Therapeutische afdeling in de tbs-kliniek