triangle
Wij zijn fivoor

Werken bij OFZ

In dit portaal vind je informatie over het domein OFZ, geven we je een basis voor het werken in een forensische setting en krijg je inzicht in de belangrijkste processen. Kom te weten wie wij zijn, wat we doen en met wie we samenwerken bij het domein OFZ!
Welkom bij domein OFZ! Gelezen

Welkom bij domein OFZ!

Als je nieuwsgierig bent naar het werken in een forensische kliniek, als je net bij ons domein komt werken en ook als je al even in dienst bent, is het belangrijk dat je de juiste informatie op de juiste momenten tot je beschikking hebt.

Wat doen we? Gelezen

Wat doen we?

Binnen OFZ behandelen wij patiënten die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en daarnaast een psychiatrische of psychische stoornis hebben, ofwel een verslavingsproblematiek. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

Soorten trajecten Gelezen

Soorten trajecten

We bieden verschillende soorten trajecten aan binnen OFZ. Welk traject het beste bij iemand past, hangt af van het benodigde beveiligingsniveau, het benodigde afdelingsmilieu waarvan een patiënt maximaal kan profiteren en de behandelinterventies die nodig zijn.

Ons kompas: oog voor elkaar Gelezen

Ons kompas: oog voor elkaar

Als OFZ dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Daar staan we voor en daar gaan we voor. Iedere dag opnieuw. Om te zorgen dat we iedere dag de juiste koers varen en de goede dingen doen, vanuit ons hart, hebben we een kompas.

Veilig werken bij OFZ Gelezen

Veilig werken bij OFZ

Medewerkers in een forensische setting krijgen te maken met ontwrichtend en agressief gedrag van patiënten. Fivoor hecht er grote waarde aan dat medewerkers veilig kunnen werken, getraind worden om agressief gedrag te voorkomen en weten hoe adequaat te handelen bij agressief gedrag van patiënten.

Risicogestuurde zorg Gelezen

Risicogestuurde zorg

Onze patiënten vormen door hun gedrag heel vaak een risico voor zichzelf of anderen. Voor zichzelf door crisisgedrag en doordat door hun gedragsproblemen (verdere) maatschappelijke achteruitgang riskeren. En voor anderen door hun delictgedrag.

Leef- en behandelklimaat Gelezen

Leef- en behandelklimaat

Een groot deel van de patiënten die op klinische forensische afdelingen verblijven, verblijft daar gedwongen en is niet (onmiddellijk) gemotiveerd voor behandeling. In de klinische omgeving staat het leven in een groep centraal en vormt de milieutherapie de kern van de behandeling.

Theoretische grondslag behandelvisie Gelezen

Theoretische grondslag behandelvisie

Het behandelaanbod is gebaseerd op de principes van het Risk-Need-Responsivity-model (RNR) en het Good Lives Model (GLM). Het RNR-model en het GLM zijn beide zorgvuldig ontwikkelde interventiemethoden.

Positionering binnen Fivoor Gelezen

Positionering binnen Fivoor

Het domein OFZ is één van de zes domeinen binnen Fivoor. Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen en ook de noodzakelijke beveiliging.

Wie werken er bij OFZ? Gelezen

Wie werken er bij OFZ?

Binnen het domein OFZ werken ruim 300 medewerkers met uiteenlopende functies en disciplines. Al deze mensen werken samen in een multidisciplinair team, zoveel mogelijk gekoppeld aan vaste afdelingen. Deze disciplines samen werken aan het herstel en de resocialisatie van patiënten.

Leren en ontwikkelen Gelezen

Leren en ontwikkelen

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspectie.

Hoe wordt de zorg betaald? Gelezen

Hoe wordt de zorg betaald?

De behandelingen in het domein OFZ worden gefinancierd door Justitie (klinisch). Dit gaat via de DBBC-systematiek, die geldt voor instellingen die aan volwassenen, als onderdeel van een straf, psychiatrische zorg bieden.

Hoe worden we ondersteund? Gelezen

Hoe worden we ondersteund?

Om te werken aan onze ambities en ons te kunnen focussen op de kerntaken (het bieden van de juiste zorg aan patiënten), wordt domein OFZ ondersteund door verschillende afdelingen.