Leren en ontwikkelen
Terug naar het overzicht

Leren en ontwikkelen

Gelezen
Copy triangle

Als je bij ons komt werken zijn er bepaalde taken die je gelijk kan uitvoeren. Voor sommige interventies heb je extra scholing nodig en er is scholing verplicht gesteld vanuit wet- en regelgeving, Fivoor en/of inspectie.

Opleidingsplan OFZ

Het blijven leren en jezelf ontwikkelen vinden wij belangrijk en een taak van zowel de leidinggevende als jou als medewerker. Binnen Fivoor hebben we daarom een ruim aanbod aan scholing. Ons volledige aanbod vind je straks binnen het leerplatform van Fivoor. De verschillende opleidingsdoelen worden beschreven in het kliniek brede opleidingsplan van waaruit een doorvertaling plaatsvindt naar afdelingsplannen en individuele opleidingen.

In de begroting is rekening gehouden met 36 uur opleidingsactiviteiten per FTE per jaar. Er is 3,2% van de bruto loonsom gereserveerd voor de ontwikkeling per medewerker. De medewerkers in de VOV vormen hier een uitzondering op. Daarvoor is 80 uur per FTE begroot. Dit heeft mede te maken met de verplichte scholing die is vastgesteld voor deze groep en onderdeel is van het inwerkprogramma. De besteding van het opleidingsbudget wordt bepaald door het management van het domein.

Forensische scherpte

Binnen OFZ vinden we het van belang om als (verpleegkundig) begeleider/behandelaar forensische scherpte te hebben en te ontwikkelen. Forensische scherpte is een vaardigheid die je kunt leren  en vergroten. Daarnaast kunnen collega’s in samenwerking forensische scherpte tijdens het werk met elkaar versterken, dus individueel en als team. Daarbij vul je elkaar aan, ondersteun en bevraag je elkaar.

Binnen OFZ is hier ook in het scholingsaanbod veel aandacht voor. Op dit moment bestaat er binnen het leerplatform van Fivoor scholingsaanbod dat bijdraagt aan forensische scherpte (passend bij de componenten theoretische kennis, risicotaxatie, en klinische intuïtie). Naast scholing over forensische scherpte heeft het domein OFZ verschillende thema’s waarvan we het belangrijk vinden dat elke behandelaar of medewerker ze in meer of mindere mate beheerst. Deze thema’s komen onder andere terug in het Opleidingsplan.

Forensisch Vakmanschap

Forensisch vakmanschap is de optelsom van kennis, vaardigheden en gedrag waardoor jij als forensisch zorgprofessional hoogwaardige begeleiding en behandeling kan bieden aan patiënten. Je maakt continu keuzes en afweginge​n met aandacht voor de belangen en ontwikkeling van de patiënt en de veiligheid voor alle betrokkenen. Jij ontwikkelt je doorlopend en voert hier zelf de regie in. De tools van Forensisch vakmanschap helpen je hierbij.

Drie tools geven invulling aan Forensisch Vakmanschap:

Klik op een van de tools voor meer informatie of kijk op forensischvakmanschap.nl.